Kolosvári Sándor - Óvári Kelemen (szerk.): A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. IV. kötet első fele. A dunáninneni törvényhatóságok jogszabályai - Magyarországi Jogtörténeti Emlékek 4/1. (Budapest, 1896)

JOGTÖRTÉNETI EMLÉKEK. A MAGYAR TÖRVÉNYHATÓSÁGOK JOGSZABÁLYAINAK GYŰ J TEM ÉN YE. TV. К Ö T E T. ELSŐ FELE. A DUNÁNINNEN1 TÖRVÉNYHATÓSÁGOK JOGSZABÁLYAI. ÖSSZEGYŰJTÖTTÉK, felvilágosító, összehasonlító és utaló jegyze­tekkel ELLÁTTÁK Dr. KOLOSVÁRI SÁNDOR És Dr. ÓVÁRI KELEMEN KIR. EGYETEMI TANÁROK KOLOZSVÁRT. BUDAPEST. KIADJA A M. T. AKADÉMIA TÖBTÉNELMI BIZOTTSÁGA. MAGYAR '1896.

Next

/
Thumbnails
Contents