Kolosvári Sándor - Óvári Kelemen (szerk.): A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. IV. kötet második fele. A dunán inneni törvényhatóságok jogszabályai - Magyarországi Jogtörténeti Emlékek 4/2. (Budapest, 1897)

o pv.Jv MAGYAR JOGTÖRTÉNETI EMLÉKEK. 3 G 0 30 A MAGYAR I TÖRVÉNYHATÓSÁGOK JOGSZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE. Щ IV. KÖTET második: fele. A DUNÁN INNENI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK j JOGSZABÁLYAI. Щ ÖSSZEGYŰJTÖTTÉK, FELVILÁGOSÍTÓ, ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉS UTALÓ JEGYZE­TEKKEL ELLÁTTÁK Dr. KOLOSVÁRI SÁIDOR ÉS Dr. ÓVÁRI KELEMEI KIR. EGYETEMI TANÁllOK KOLOZSVÁRT. BUDAPEST. KIADJA А Ж. T. AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. 1897. /sn^ Ц Щ A*

Next

/
Thumbnails
Contents