Asbóth Lajos: Görgei Czáfolat Assermann honvédezredes és ministeri titkár védiratára (Pest, 1867)

G Ö R G E I. CZÁFOLAT ASSERMANN HONVÉDEZREDES ÉS MINISTERI TITKil VÁDIRATÁRA. IRTA ASBTÓH LAJOS HONVÉDTÁBORNOK ÉS AKADÉMIAI TAG. FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK GÖRGEr: GAZDÁTLAN LEVELEIRE.“ PESTEN. KIADJA HECKENAST GOSZT ÁV. MIH'OCLX VII.

Next

/
Thumbnails
Contents