Podhradczky József: A pannonhalmi apátság alapító levelét nem készitették az ottani szerzetes férfiak: hanem az Szent István királynak eredeti hiteles oklevele (Buda, 1868)

Az 1868-dik évi „Századok“ januáriul fü­zetében „Az első esztergomi érsek“ fol- zet alatt vitatja m. Horváth Mihály czímzetes püs­pök úr, hogy Schwartz Godofried kezdé (Initia Religionis Christianae inter Hungaros Ecclesiae Orientali adserta. Dissertatio Historico Critica auctore Gabriele de juxta Hernad. Francofurti et Lipsiae. 1740.4. czimükönyvében §.57. —) Szent István király 1001-dik évi oklevelét, melyet a Pannonhalmi monostornak adott, de a mely nem Szent István által adatott ki, hanem később a szent-mártoni szerzetesek készítették, álnév alatt bolgatni. — Utóbb pedig Mansi János Domonkos. Mansi Szent István király oklevelére, melyet Raynald, Baronius folytatója 1747-ben IX. Ger­gely pápa másolatából közlőit, többek közt ezt az észrevételt tévé: „Denique Stephanus I. anno 1001. iám decesserat, ut ex Pagio in Critica ad annum 997. 3. discimus. Mansi.“ — De Pagius- nál, Critaca Historico Chronologica in universos Annales Ecclesiasticos Caesaris Cardinalis Baromi. Antverpiae. 1705. fol. Tomo IV. p. 74. nem Szent Istvánnak, hanem Geisa nagy herczegnek halála tétetik 997-dik évre. —• Mansi kételye tehát em­lékezete hibáján alapszik. Nálunk Cornides Dániel indított Szent István 1*

Next

/
Thumbnails
Contents