Podhradczky József: Szlavóniáról mint Magyar országnak alkatmányos részéről értekezik Podhradczky Jó'sef (Buda, 1837)

MINT MAGYAR ORSZÁGNAK v ALIÍATMÁNYOS RÉSZÉRŐL ÉltTEKEZIK PODHRA DCZKY JÓ SEF, Nagy Méltóságú Magyar Királyi Udvari Kintstár Szám­vevő Hivatalának Tiszte, T. N. Trentsin Vármegyének Tábla Bírája , ’s a’ Magyar Tudós Társaságnak Levelező Taga. BUDÁN, Nyomtattatott Gyurián és Bagó betűivel 4 8 3 7.

Next

/
Thumbnails
Contents