Révész Imre: Erdősi János magyar protestáns reformátor, különös tekintettel némely magyar tudósok balvéleményére (Debrecen, 1859)

I,IUM»SI JÁNOS MAGYAR PROTESTÁNS REFORMÁTOR, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL NÉMELY MAGYAR TlüÓSOKflAI,VÉLEMÉNYÉRE. IRTA RÉTÉ8K I TI HI', A DEBRECENI REI PRÉDIKÁTORA--------------­-------------------------------------------------­/> !•; n n K<i: \ n #;.v, NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 185».

Next

/
Thumbnails
Contents