Pesty Frigyes: A templáriusok Magyarországon (Pest, 1861)

TEMPL ARITJ SOK MAGYARORSZÁGON. A MAGYAR T. AKADÉMIÁBAN 1861. ÉVI JUNIUS 10-KÉN SZÉKFOGLALÓIUL ELÉTERJESZTÉ PEí ES, Külön lenyomat a magyar t. akadémiai Értesítő Philos. Tört. Tud Közi. V. kötetőbői. PEST, EMICH GUSZTÁV M. AKADÉMIAI NYOMDÁSZ. 1861. A

Next

/
Thumbnails
Contents