Podhradczky József: Eredeti két magyar kronika minő veszedelem érte a' Mohácsi ütközet után Magyar országot ... (Pest, 1833)

MÉLTÓSÁGOS, NAGYSÁGOS ÉS FŐ TISZTELENDŐ ÓCSKÁI OCSKAY ANTAL ÚRNAK, VÁLASZTOTT BÁCSI PÜSPÖKNEK. N. NAGY - VÁRADI DEÁK SZERTARTÁSÚ KÁPTALAN KANONOKJÁNAK, A’ BÖLCSELKEDÉS, SZÉP MESTERSÉ- GEK, ÉS A’ SZENT THEOLOGIA DOKTORÁNAK, ÉS A' NAGY MÉLTÓSÁGÚ MAGYAR KIRÁLYI HELYTARTÓ TA. NÁCS TANÁCSOSSÁNAK, MINT A’ HAZAI ÚTON JÁRÓ HASZNOS MUNKÁLKODÁS LELKES ELŐMOZDÍTÓJÁNAK

Next

/
Thumbnails
Contents