Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferenc levéltára 1. osztály: Had- és belügy 3. - Archivum Rákóczianum (Budapest, 1874)

ARCHIVUM RÁKÓCZI AN UM. II. RÁKÓCZI FERENCZ LEVÉLTÁRA. 7 BEL- ÉS KÜLFÖLDI IRATTÁRAKBÓL BŐVÍTVE. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. ELSŐ OSZTÁLY: HAD- ÉS BE LÉGY. SZERKESZTI J^HALY [(ÁLMÁN, III. BUDAPESTEN. NYOMATOTT A MAGY. KIR. TUDOMÁNY-EGYETEM KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1 8 7 4.

Next

/
Thumbnails
Contents