Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferenc levéltára 1. osztály: Had- és belügy 5. - Archivum Rákóczianum (Budapest, 1877)

ARCHIVUM RÁKÓCZIANÜM. II. RÁKÓCZI FERENCZ LEVÉLTÁRA, BEL- ÉS KÜLFÖLDI IRATTÁRAKBÓL BŐVÍTVE. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGA. ELSŐ OSZTÁLY: HAD- ÉS BELÜGY. SZERKESZTI T H A L Y ÁLMÁN. V. BUDAPEST, 1877. A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next

/
Thumbnails
Contents