Thaly Kálmán: Rákóczi Tár. Történelmi érdekű naplók, emlékiratok, levelezések, pátensek, hadi-szabályok, országgyűlési diariumok és törvényczikkek gyűjteménye II. Rákóczi Ferencz korához. 1. (Pest, 1866)

TÖRTÉNELMI ÉRDEKŰ NAPLÓK, EMLÉKIRATOK, LEVELEZÉSEK, PÁTENSEK, HADI - SZABÁLYOK, ORSZÁGGYŰLÉSI DIARIUMOK ÉS TÖRVÉNYCZIKKEK GYŰJTEMÉNYE II. RÁKÓCZI FERENCZ KORÁHOZ. SZERKESZTI THAL7 KÁLMÁN, A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA L. TAGJA. ■ —OaC-Ssff’PsJ1 " / i ELSŐ KÖTET. RÁKÓCZI IMÁDSÁGA. — BENICZKY GÁSPÁR, - SZATHMÁRI KIRÁLY ÁDÁM, - ÉS RÁDAY PÁL NAPLÓIK. - A SZÉCSÉNYI ORSZÁGGYŰLÉS DIARIUMA S TÖRVÉNYCZIKKEI. (A szécsényi országgyűlési tábor künyomatú térrajzával.)- PEST 1866. ­KIADJA LAUFFER VILMOS. I* RÁKÓCZI TÁR

Next

/
Thumbnails
Contents