Török Pál: Korrajzok a Dunamelléki helv. hitv. egyházkerület életköréből, melyeket fő tekintettel a Kecskeméti s Pesti Főiskolák ügyére (Pest, 1858)

A DUNAMELLÉKI HELY. HITV. EGYHÁZKERÜLET É L E T fi Ö R É B Ő L , MELYEKET FŐ TEKINTETTEL A KECSKEMÉTI S PESTI FŐISKOLÁK ÜGYÉRE ELŐTERJESZT TÖRÖK PÁL. PEST, 1858. NYOMATOTT BEIMEL J. és KOZMA VAZULNÁL.

Next

/
Thumbnails
Contents