Vahot Imre: Magyar történelmi képcsarnok (Pest, 1860)

MAGYAR TÖRTÉNELMI keíh:sark«k. vízkeleti b. Által rajzolt s vahot imre ÁLTAL KIADOTT „Hunyadiház diadalniinepe,“ — „Mátyás az igazságos,“ — „Rátöri István lengyel király bevonulása Krakóba,“— „Egervár hősi megvédése“ eziiníí képek történeti és költői magyarázata. KILIFFAY EDE, LISZNYAI KÁLMÁN, SZÉKELY JÓZSEF, SZILÁGYI SÁNDOR- ÉS VAHOT IMRÉTŐL. KIADTA VAHOT IMRE. Bolti ára 60 kr. — A kiadónál 50 kr. u. p. PEST, NYOMATOTT EMICH GUSZTÁVNÁL 1860.

Next

/
Thumbnails
Contents