Thaly Kálmán: Történelmi kalászok 1603-1711 (Pest, 1862)

TÖRTÉNELMI KALÁSZOK. 1603-1711. A VARGYASI DANIEL-CSALÁD IRATTÁRÁBAN LEVŐ LEGNAGYOBBRÉSZT E R E D E T I K É Z 1 R A T 0 K UTÁN KIADÁ ©Aiiíife *1.6 gr, SZERKESZTI! T H A L Y K Á L M Á N. BETHLEN GABOR, KEMÉNY JÁNOS, BÉLDI PÁL, ÉS II. RÁKÓCZI FERENCZ SAJÁTKEZŰ LEVELEINEK KŐNYOMATÉ MÁSOLATAIVAL — A tiszta jövedelem a vargyasi székely népiskola javára szent el telik. •— PEST 1862. L A U F F E R ES S TOL P SAJÁTJA.

Next

/
Thumbnails
Contents