Katolikus gimnázium, Eperjes, 1911

:::: az eperjesi :: ss KIRÁLYI KATHOLIKUS FÖ G I M MÁZ I U M értesítője AZ 1911—1912. ISKOLAI ÉVRŐL. « 1673-1912. KÖZZÉTESZI DS; TÓTH SÁNDOR IGAZGATÓ. EPERJESEN ZAVACZKY GYULA KŐNYVNYOMTATÓ-INTÉZETÉBŐL. ::: I9J2. m

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents