Katolikus gimnázium, Eperjes, 1916

AZ EPERJESI KIR. KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUM értesítője AZ 1916—1917. ISKOLAI ÉVRŐL 1673-1917. KÖZZÉTESZI: D5: TÓTH SÁNDOR IGAZGATÓ. EPERJES, 1917. NYOMATTA A .SZENT MIKLÓS“ PÜSPÖKI KÖNYVNYOMÓ-INTÉZET.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents