Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924 (56. évfolyam, 1-4. szám)

1924 / 1. szám

All. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola III. Magyar es egyetemes irodalom e. Folyóiratok, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 7 JUHÁSZ OYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Interaktív TirnicszttiiirM^retl Tatjástár ^— KöfATtára f * ERDEifV?:»”— 3ALM! SZEMLE TÉNY MAGVETŐ“ IRODALMI MELLÉKE SZERKESZTI DR. BORBÉLY ISTVÁN FÖMUNKATÁRSAK DR. BÍRÓ VENCEL. DR. BITAY ÁRPÁD, DR. BUDAY ÁRPÁD, DR. CSŰRY BÁLINT, DR. GÉLÉI JÓZSEF, DR. GYÖRGY LAJOS, DR. H1RSCHLER JÓZSEF, KELEMEN LAJOS, DR. KRISTÓF GYÖRGY, REMÉNY1K SÁNDOR, DR. TAVASZY SÁNDOR, DR. VARGA BÉLA. LVI. ÉVFOLYAM. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET. 1924. JANUÁR. TARTALOM: Oldal Előszó. Irta a Szerkesztő. ........... 1 Szépirodalmi szemle. A magyarországi líra friss hajtásai. Irta dr. Alszegpy Zsolt . 3 A magyarországi széppróza friss termése. Irta dr. Alszegfjy Zsolt ... 6 A magyar széppróza erdélyi múltjából. J, közlemény. Irta dr. György Lajos . 10 A történeti regényről. Irta dr. Borbély István 14 A tudományok szemléje. Dr. Karácsonyi János : Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711 ig. Ismerteti dr filrscljler József ....... 23 1918-óta Erdélyben megjelent magyar nyelvű eredeti történeti művek. Ismerteti dr. Bíró Vencel ...................................................................................... . ( 32 Dr. Hirschler József: X Pius pápa síremléke. Ismerteti dr. Buday Árpád . 36 Kertész Manó: Szokásmondások. Ismerteti dr- Csűry Bálint . . 38 Gyárfás Elemér: Erdélyi problémák Ismerteti dr V, A....................................... ...... 43 Az erdélyi magyar kálvínizmus munkája a vallástudományi irodalom terén az utolsó decenniumban, Irta dr Tavaszy Sándor ..... 45 Carpenter: A kereszténység helye a világ vallásai között. Ford, dr. Kiss Elek. Ismerteti dr. V. B ......... 50 Ag „Inscriptiones Christianae Urbis Romáé" újabb sorozata. Ismerteti dr. H. J. 51 Eúcíide Sabatini Róma őstörténetéről, Ismerteti dr. Hirscljler József ... 52 Román és német (szász, sváb) szemle. Andreiu Bárseanu: Catechismul luteran-romanesc. Ismerteti dr. Borbély István, 54 Viola József csángó népdalát közli dr. Bitay Árpád ...... 50 Egy román tárgyú piarista iskolai dráma 1722^ből. Említi dr. Bitay Árpád 61 Angol—magyar - román irodalmi kapcsolat a XVII. századból. Említi dr. Bitay Á. 61 Különfélék................................................................................................................................................ 63 CLUJ-KOLOZSVÁR MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1924. Ára: 20 lej.

Next

/
Thumbnails
Contents