Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924 (1. évfolyam, 1-10. szám)

1924-01-01 / 1. szám

ERDÉLYI IRODALMI SZEMLE A „KERESZTÉNY MAGVETŐ“ IRODALMI MELLÉKLETE O _ v - ■ ■ ' ■ SZERKESZTI DR. BORBÉLY ISTVÁN FŐMUNKATÁRSAK DR. BÍRÓ VENCEL, DR. B1TAY ÁRPÁD, DR. BUDAY ÁRPÁD, DR. CSŰRY BÁLINT, DR. GÉLÉI JÓZSEF, DR. GYÖRGY LAJOS, DR. H1RSCHLER JÓZSEF, KELEMEN LAJOS, DR. KRISTÓF GYÖRGY, REMÉNYIK SÁNDOR, DR. TÁV ASZ Y SÁNDOR, DR. VARGA BÉLA. LVI. ÉVFOLYAM. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET. 1924. JANUÁR. CLUJ-KOLOZSVÁR MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET RÉSZ VÉN YTÁRSASÁO 1924. Ára: 20 lej. TARTALOM: j Oldal Előszó. Irta a Szerkesztő. , 1 Szépirodalmiszemle. A magyarországi lira friss hajtásai. Irta dr. Alszeg'gy Zsolt .... 3 A magyarországi széppróza friss termése. Irfa dr. Alszegby Zsolt ... 6 A magyar széppróza erdélyi múltjából, I. közlemény. Irta dr._György Lajos . 10 A történeti regényről. Irta dr. Borbély István 14 A tudományok szemléje. Dr. Karácsonyi János •• Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711 ig Ismerteti dr Hirscfrler József ....... 23 1918-óta Erdélyben megjelent magyar nyelvű eredeti történeti művek. Ismerteti dr. Biró Vencel................................................................. • 32 Dr. Hirschler József: X Pius pápa síremléke. Ismerteti dr. Buday Árpád . 36 Kertész Manó : Szokásmondások. Ismerteti dr- Csűry Bálint , . . . 38 Gyárfás Elemér: Erdélyi problémák Ismerteti dr V. A . . .* . . . 43 Az erdélyi magyar kálvinizmus munkája a vallástudományi irodalom terén az utolsó decenniumban. Irta dr Tavaszy Sándor ..... 45 Carpenter : A kereszténység helye a világ vallásai között. Ford, dr. Kiss Elek. Ismerteti dr. V. B . ......... 50 Az „Inscriptiönes Christianae Urbis Romáé“ újabb sorozata. Ismerteti dr. H. J. 51 Euclide Sabatini Róma őstörténetéről. Ismerteti dr. Hirscftler József . . _ ^52 Román és német (szász, sváb) szemle. Andreiu Bárseanu: Catechismul luteran-románesc. Ismerteti dr. Borbély István. 54 Viola József csángó népdalát közli dr. Bitay Árpád............................................... 50 Egy román tárgyú piarista iskolai dráma 1722-ből. Erplíti dr. Bitay Árpád 61 Angol—magyar - román irodalmi kapcsolat a XVII. századból. Említi dr. Bitay Á. 61 Különfélék...................................................... . . . 65

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents