Erdélyi Irodalmi Szemle, 1926 (3. évfolyam, 1-4. szám)

T ártalom j egy zék. Tanulmányok. Lap Dr. Balogb.Ernő: Kvarc az erdélyi felső mediterran gipszeiben- — 352 Dr. Bitay Árpád: A moldvai magyarság — — — — — - 129 Dr. Császár Károly Gyulai Pál ­.................. — — — — — — 1 Dr. Gál Kelemen: Egy esztendő az erdélyi magyar iskola életéből. 1. A bakkalaureátusi vizsgálat. 2. A magánoktatási törvényjavaslat — — — — .................— ............ 14 „ „ Tarlózások az oktatásügyi törvények mezején— — 152 „ „ Az 1926. évi bakkalaureátusi vizsgálatok — — 305 Dr. György Lajos: A magyar tudománypolitika és a magyar természet­tudomány jövő feladatai — — — — — 261 Dr. Kiss Ernő: Erdélyi regények. I. (1. Szabó Mária: Felfelé. — 2. Ligeti Ernő: Föl a bakra. — 3. P. Gulácsy Irén : Hamueső). — ... — — — ... — — 165 „ „ Erdélyi regények. II. (4. P. Gulácsy Irén: Förgeteg. 5. Berde Mária: Haláltánc. — 6. R. Berde Mária: A szent szégyen.) ... — — — — — — — 316 Dr. Kristóf György; Transilvánizmus - — — — — — 277 Párvan Bazil: A dákok Trójában - ... — — 47 Rass Károly : A párisi irodalom 1925-ben — — — 334 Dr. Siklóssy László: A régi Erdély amatőrjei — — — — 57 Szokolay Béla-. A nagybányai művésztelep- — -................. 241 Kisebb Közlemények. Bányai János : Az alsórákosi bazalt erupciók és az Oltáttörés kora 187 Dr. Bitay Árpád: A „Supplex Libellus“ kifejezésről — — — — 186 „ „ A román filológusok idei kongresszusa — — — 195 Dr. Csűry Bálint : Kemény Zsigmond regényforrásaihoz — — — 71 Dr, György Lajos : A romániai könyv- és kőnyomdák statisztikája 87 Juhász Kálmán : Középkori művelődési központok a Maros—Tisza— Temesközben ... ­...............- — — — 190 A kolozsvári egyetemi könyvtár működése az 1925-ik évben — — 89 Dr.Kristóf György: Gyulai Pál és az Erdélyi Muzeum Egyesület — 78 Orosz Endre : Rómaiak nyomai a Bácsi-torok nevű kőbányában 69 Veress Miklós: Az erdélyi könyv-, zenemű és papirkereskedők statisztikája — — — — ... — — 88 —y — d : Uj kutatások a metapszichika, az emberi test radio­aktivitása és az agykéreg rezgései körül 86 Könyvszemle. Aderca F.: Moartea unei republici ro§ii. Dr. Bitay Árpád-tói 93 Andriefescu, Jón : Considerajiuni asupra tezaurului dela Válci—Trän lángé Plevna. Ferenczi Sándor-tó\ ... ... — 209 Bán Aladár : A finn nemzeti irodalom története. Reiscbel Artur-tól 96 Bárány Gerő: Az ethikai világrend útjelzői. Dr. Varga Béla-tói -- 397 Baranyai Zoltán: A kisebbségi jogok védelmének kézikönyve. Dr. Balogh Arthur-tói ... ... — — — — — 389 Bartók Béla: A magyar népdal. Dr. Perényi József-lő\ 200 Bartók György -. Kant. Dr. Tavaszy Sándorból ... ... — ... ... 100 Cornea, G.: Nebunia lumii. Dr. Bitay Árpád-tói ... ... — ... 93

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents