Erdélyi Szemle, 1920 (6. évfolyam, 1-48. szám)

1920-01-04 / 1. szám

r-TTscrr*' •'«* ■ T Főszerkesztő: S. NAGY LÁSZLÓ Irodalmi, művészeti, közgazdasági és társadalompolitikai hetilap V/ Hatőctik évfolyam. Ü3J 1Ö20 január 4. L sz. Megjelenik minden vasárnap ® TARTALOMJEGYZÉK: H Petelei István: Kóborlás az éjszakában. — Járosi Andor: Petelei István. — Berde Mária: Feri. (Vers.) — Ligeti Ernő: Altenberg: Zene a parkban. — Rákóczy Imre: Rapszódia, mély búron (Vers.) — Koós Károly: Nemzeti művészetünk. Civilizáció és kultúra. — S. Nagy László; Bennem a vágyak tűzkohója ég. (Vers.) — Nyirő József: Az aranykehely. (Elbeszélés.) — Ligeti Ernő: Ballada. — Torday József r Új esztendőre. — Finta Gerő verseiből. I. Lidércek. II. Az árva herceg. — Reményik Sándor: A ten­ger fenekén. — (s.): Színház. Az erdélyi szinmúifodalom és a decentralizáció kérdése. — R. L: Könyvek. Br. Kemény János: Költemények. — (t.): Zene. Bochkor Jenő: Oh az a vánsztepp. — Szerkesztői üzenetek. Ára 3 korona

Next

/
Thumbnails
Contents