Erdélyi Szemle, 1931 (16. évfolyam, 1-16. szám)

1931 / 1. szám

Szerkeszti: S. NAGY L.ASZL.O. TARTALOM: Száz évesek. — Reményi József ame­rikai iró üdvözlete az Erdélyi Szem­lének. — Harsányi Zsolt a mai Ko­lozsvárról. — Herceg Ferenc regénye és a svábok. — Marton János: Az olvasás rendszere. — Kibédi Sándor, Walter Gyula, Marton Lili cikkei. — S. Nagy László, a muzsikus. — Régi erdélyi irók. — Mit szól ehhez ked­ves Pollak dr.? — Ferenczy Gyula vezérigazgató urnák. — A magyar .ál­dozatkészség mintaképei. — Kritikák, megjegyzések. — Küllöldi Szemle. — Színház. — Szerkesztői üzenetek. — Ciuj-Kolozsvár, Calea Victoriei (Kossuth-L. ucca) 37. Ara 20 lei. 1931. « 1. szám. Tor hormon n itt, rí. i jLJumuKus nsKuiar íeiui:

Next

/
Thumbnails
Contents