Erdélyi Szemle, 1934. október - 1935. december (20. évfolyam, 1-15. szám)

1934 / 1. szám

/ .ER5uJbi,«AL^®R^GIBB SZÉPIRODALMI, művészeti, •• TUDOMÁNYOS ÉS KULTÚRPOLITIKAI FOLYÓIRATA AZ ERDÉLYI SZEMLE IRODALMI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖRÉNEK HALADÓ SZELLEMŰ, FÜGGETLEN LAPJA ERDÉLYI KÉPZŐMŰVÉSZEK: Acs F. A kolozsvári Magyar Színház. A XX. jubiláns év első számának főbb tartalma: AZ ERDÉLYI SZEMLE szerkesztőségének felhívása: A huszadik év küszöbén. S. NAGY LÁSZLÓ: Húsz év munkássága mogyo­róhéjban. REMÉNYIK SÁNDOR első versei: Karácsonykor. Csomó. MAKKAi SÁNDOR: A Jancsi igaza. (Elbeszélés.) RÁKÓCZY IMRE: Az igazi poéták. ÁPRILY LAJOS: A torna végén. (Válasz Reményik Sándornak). SIPOS DOMOKOS első Írása az Erdélyi Szemlé­ben: Az ember egyszeregy­szer felsóhajt. S. N. L.: Nyirő Józseftől Uz Bencéig. WALTER GYULA: Több lehetőséget az erdélyi magyar tudománynak. KISS ISTVÁN: Einstein — a támadások pergőtüzében. KISS ELEK: Erdélyi kultúrpolitikai szem­pontok. K. I.: A kolozsvári Magyar Színház uj szezonjának Ígéretei. KRÓNIKA. KÉPEK: Ács Ferenc: A kolozs­vári Magyar Színház. Dr. Boros György unitárius püspök, lapunk legidősebb munkatársa. Dr. Biró Vencel a piarista rend főnöke. Boga Alajos dr., a r. kát. egyházmegye főtanf elügyelője. Reményik Sándor. Rákóczy Imre régi barátai köré­ben. Dr. Weinberger Mózes, a ko­lozsvári neolog egyházközség uj főrabbija. 1934 OKTÓBER 15

Next

/
Thumbnails
Contents