Erdélyi Szemle, 1940 (25. évfolyam, 1-4. szám)

1940 / 1-2. szám

tyot k&gMöéfi dei u&cUdéniy $$&£$>> £i’J!’K/i'iÍ>'r1tQÍ& &$ \'tXfnL\í « Sé st jít5,<vfí&^$ 'Utetsé* * I ; ■■ yoé>/’ / halai magyar ígéret Sebesi István, -a*> lujr ReíormátusSKollé gium III. osztályú, tanulójának tus-rajza Külvárosi részlet ÉVFOLYAM ! 1—2 szám ERDÉLYI SZEMLE Irodalmi, művészeti, tudományos és társadalom szemléleti lap. Megjelenik havonta kettős számban. ELŐFIZETÉSI ARA egy évre 800 L. Bankoknak és vállalatoknak 1000 lej. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHI­VATAL: Cluj, Falia Marecfcal Fr.eh 13. Románia. BLDAPEST, II. Margit-körut 2. II. 8. Magyarországi főbizományos: Bu­dapest, Kecskeméti-ii. 8. Studium könyvkereakedé«. /

Next

/
Thumbnails
Contents