Erdélyi Szemle, 1941 (26. évfolyam, 11-14. szám)

1941-04-06 / 11-12. szám

lelős szerkesztő és kiadói SÜTŐ-NAGY LÁSZLÓ Helyettes szerkesztő: WALTER GYŰL. munkatársak; dr. Bartha Ignác, dr. Bernád Ágoston, Gyallay Domokos, dr. Jancsó Elemér, dr. P. Ji isy Béla, dr. Kiss Elek, Nyirő József, dr. Oberding József, Szász Endre, Szopós Sándor és Tóth Istvá Kormányzó Urunk — Kolozsvárt : Országos Miagyar Képzőmű vé­li kiállításának képei között Me- . Társulat nyolcvanadik évi jubi- d kiállításának képei között Me- Gyula Kormányzó Urunkról ítt arcképe tárgyánál és megöl­néd fogva egyaránt első helyen A háromméteres vászon hosszú át tartó elmélyülésre és megkii- öztetett tiszteletadásra kötelez. /akorta kérdi az ember: miért j dolog az, hogy magyarnak szü- ■m: A feleletet rá a Nagy-Alföld ?dt áhítata, a Dunántúl virágil- 3 mosolya, Budapest szivének ó lüktetése, Erdélyünk okos mér- artása és patinás előkelősége, agyar szó sokszínű muzsikája s agyar dal utolérhetetlen varázsa itt adják meg. Merész Gyula mányzó Urunkról festett portré- >ennünk a biztonság és magyar ogság hasonló érzéseit ébreszti, mondja: szenvedéseiben is bol- az a nemzet, amelynek élén ez ivételesen magasrendű férfi áll. /ész ezt a nagy magyar államfőt jobban meg nem ér- e és örökíthette. A szüntelen éberség, méltóságteljes galom, rettenhetetlen bátorság, sasszemű előrelátás, Lrtalan fajszeretet, államfői erényei sugároznak a yszerüen megalkotott vászonról s mintegy érzi az ember hogy szemben vele most az ezen tendős államalkotó Géniusz é; nagy magyar ujjáépítők megtel sítője áll. A Kormányzó Urunkról fes' életnagyságú képet alkotója, Mei Gyula festőművész, szülővárc nak ajándékozta s a nagyszerű szen husvétra érkezik Kolozsvá: A feltámadás ünnepe így foko: ünnep lesz. Ha jelképesen is, de lozsvárra érkezik és Kolozsvá marad az a legdicsőtob magyar, sanyargattatásunk huszonkét esz dején át is besugározta életünké éjszakánkat, akkor is velünk v amikor mindenki elhagyott s mindenkor enyhüléssé szelídít fájdalmainkat. A feltámadás in pére érkezik, aki a feltámadást n csak Kolozsvárnak, de Erdély gyarságának, sőt minden népkis« ségének is meghozta, közöttünk rád, akit szívünkbe zártunk, ak sóvárgó éjszakákon át imádkozt s akinek atyai közelsége mellett meneti nélkülözéseink ellenére is boldögabb az életi Merész Gyula nemes elhatározását és értékes műv teljesítményét kincses Kolozsvár egyszerű szavakkal jóleső hálával és művészfia iránti szeretettel köszöni. Baróthy Jói ÁRTALOM: Gr. Teleki Pálról. = NYIRŐ JÓZSEF: Erdély legdrágább kincse. - GÁSPÁR uimi'innwinwMiHTwiiiiii" NŐ: II névtelen erdélyi újságíró. - Dr. AVEDIK FELIX: ft bírói és újságírói vatás. - PERÉDY GYÖRGY: ftdy Endre a Szigligeti Társaságban. - W. I almas őrségváltás. - GYALLAY DOMOKOS: Székelyek. - fiz ötvenhat zászló történelmi igazságtevi gay Sándor, Flórián Tibor, Holló Ernő, Baróthy József, stb., stb. Írásai, versei. Ára 40 fillér

Next

/
Thumbnails
Contents