Erdélyi Szemle, 1943 (28. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-01 / 1. szám

xxyiii. évi. 1943. január hó. 1. szám. T ártalom: Józan Miklós unit. püspök: Boldog Újévet! Agyagfalvi Hegyi István: A honvédkaiona (vers). Dr. Széli Sándor: Mátyás király jubileumi éve. Bodor Aladár: Bocsásd meg, Úristen ... (vers). Csiby Lajos: Uj vasútvonalat kér a Székelyföld. Földi István; Bardóc Pálné (vers). Vitéz József Ferenc kir. herceg: Erdélyi versek. Dr. Hinléüer Fels Ákos: A székely közbirtokosságok újjászervezése. Dr. Torda Balázs: A fogyasztási szövetkezetek és a magánkereskedelem viszonya Erdélyben. Erdélyi írók: Walter Gyula: Szabó Mária uj könyve. Csanády György, Petry Mór és Gesztelyi Nagy Zoltán: Versek. TÁRGA. Donáth László : Rucapecsenye. Walter Gyula: Traeger Ernő költeményei, Új könyvek. Bartháné Gunhardt Edith: Szarvasbőgésen. lom, Krónika, Apróhirek, Folyóíratszemle, Szerkesztő asztaláról, Szinház, Közgazdaság. íztőség és kiadó. :svár, jyház utca 30. íztő : r E R GYULA i 36-82 J47- â. Budapesti szerkesztőség és kiadóhivatalt BUDAPEST, V. Csanády utca 6. III. 6. Szerkesztő : HANGAY SÁNDOR Telefon : 293—942 Mathias Rex Hungáriáé. Egyes szám ára 50 fillér

Next

/
Thumbnails
Contents