Erdélyi Szemle, 1944 (29. évfolyam, 1-2. szám)

1944 / 1. szám

MAGYAR NEMZETPOLITIKAI FIGYELŐ 19 4. 1. SZ. Főszerkesztő: SÜTŐ-NAGY LÁSZLÓ XXIX. ÉVF. 4 *5- .. «■nanHMHnHMHHMHHMMMMHnHnHMMBnBHHBi I I \ i < \ SZENT LÁSZLÓ (1040—1095) KÄLLAY MIKLÓS miniszterelnök üzenete a 100 éves EMGE jubileumára. SZINYEI-MERSE JENŐ: A magyar műveltség — népi műveltség. vitéz dr. JÓZSEF FERENC: Vihar után. (Vers.) vitéz P. UZDÓCZ Y-Z ADR A VETZ ISTVÁN: Szent László, a legnagyobb magyar hadvezér és leg­népszerűbb magyar király. CSANÁDY GYÖRGY: Szeplővel teljes. (Vers.) LÉCZFALVI SIPOS KAMILLó: őslakói-e a romá­nok Erdélynek? TRAEGER ERNŐ: Szent Margit. (Vers.) FESZTY MASA Szent Margit festménye. KÉSMÁRKI GERGELY: A szurduki parkban. FARCZÄDI SÁNDOR: Vers Tompa László jubi­leumára. SIMON JÓZSEF: Levél a falunkba. UZONI JENŐ: A magyar kenyér. WALTER GYULA: Üj könyvek az asztal CZ. SZABÓ MAGDA: Just Béla: Az e,- SÜTŐ NAGY LÁSZLÓ: Péehy Horváth > regénye. D ANDRÉ KÁROLY: ^Németh * Vn Százezer szív sikolt! v, KARDOS ALBERT: Szék-iy ' II WALTER GYULA: A ÍV jg\M. KABOS MARGIT és P. T ‘ \ könyvdrámá > LAKATOS ISTVÁN: v HUZELL' > ■. V: 1 KORPT ' ’ 'V SÜT ■ . • . ■

Next

/
Thumbnails
Contents