Pesty Frigyes szerk.: Értekezések a Történeti Tudományok köréből 13. kötet (1886-1889)

A M. KIR. GRSZ. IFVÉLTAP KÖNYVTARA Budapest, 1889. Az Atheneaum r. társ. könyvnyomdája.

Next

/
Thumbnails
Contents