Pesty Frigyes szerk.: Értekezések a Történeti Tudományok köréből 16. kötet (1893-1896)

1. Óváry Lipót: A magyar Anjouk eredete. (1893)

A MAGYAR ANJOUK EREDETE. SZÉKFOGLALÓ ÉRTEKEZÉS. ÓVÁRY LIPÓT LEV. TAGTOL. (Olvastatott a II. osztály 1893. február 6-iki ülésen ) v > V • \ \ r­\ -A Y^- '-'-'-J BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1 8 9 3, n'i

Next

/
Thumbnails
Contents