Pauer Imre szerk.: Értekezések a Történeti Tudományok köréből 19. kötet (1900-1903)

1. Mátyás Flórián: László és Imre királyok végnapjai és II. Endre életévei, fogsága és temetése. (1900)

ÉRTEKEZÉSEK A TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. KIADJA A MAGYAR TUD. AKADÉMIA. A II. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI PAUER IMRE OSZTÁLYTITKÁR. XJX. KÖTET. 1. SZÁM. SZ. LÁSZLÓ ÉS IMRE KIRÁLYOK VÉGNAPJAI ÉS II. ENDRE ÉLETÉVEI, FOGSÁGA ÉS TEMETÉSE. ' < / • , MATYAS FLÓRIAN R. TAGTÓL. r (Olvastatott a M. Tud. Akadémia II. osztályának 1900. junius 11-én tartott ülésén.) Ára 80 fillér. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 1900.

Next

/
Thumbnails
Contents