Esti Hírlap, 1966. július (11. évfolyam, 154-179. szám)

1966-07-01 / 154. szám

VHágkajnokiszIn* Ismét Balczó az öttusabajnok Balczó András Nehéz versenysorozatot zárt le a most befejeződött magyar öttusabajnokság. A terepfutás előtt még sok minden kérdéses volt: — a világbajnok Balczó András le tudja-e dolgozni 96 pon­tos hátrányát Mönával szemben? A kitűnő csepeli öttusázó nagyszerű futó­teljesítménnyel 1309 pontot szerzett, és nemcsak a hát­rányt dolgozta le, de 33 ponttal többet Is szerzett és így megvédte magyar baj­noki címét. (5225 pont, Móna 5192). Kérdéses volt, hogy dr. Török Ottó, aki végig az egész bajnoki küzdelemso­rozaton az első-második he­lyet foglalta el, megszerzi-e a bronzérmet? Nem kis meglepetésre az Üjpesti Dó­zsa fiatal öttusázója, Varga megelőzte, (5069 pont, Török Ottó 5043), ötödik Móczár lett, hatodik pedig dr. Török -íeMnc (4908 pont). Az össze­tett csapatbajnoki címet nagy pontkülönbséggel a Bp. Honvéd I. csapata nyerte. Junior egyéni bajnok Bakó (Bp. Honvéd), csapatban Bp. Honvéd I. Ifjúsági bajnok Salamon (Csepel), csapatban Bp. Honvéd II. Á kajak-kenu olimpiai reménységek tatai találkozója A tatai-tavon kerül meg­rendezésre az első ízben ki­írt olimpiai reménységek kajak-kenu versenye, ame­lyen 11 ország: a Szovjet­unió, Bulgária, Svédország, Csehszlovákia, Románia, Ju­goszlávia, Lengyelország, Franciaország, Magyaror­szág, aá NDK és az NSZK 19 évesnél fiatalabb versenyzői vesznek részt. A kétnapos versenyen 500 és 5000 méteres távokon ta­lálkozik a népes induló gár­da — Kiegyensúlyozott min­den számban a mezőny — mondotta Granek István szakvezető. — Eredetileg csak a szocialista országok részére kívántuk megrendez­ni a versenyt, de a svéd, francia és a nyugatnémet szövetség is jelentkezett: el szeretnék küldeni olimpiai reménységeiket a tatai tóra. A magyar kajak-kenu szö­vetség örömmel tett eleget a „pótjelentkezők” kérésé­nek, mivel ebben az évben a berlini világbajnokságon nem rendezik meg az ifjúsá­gi kritériumversenyt. így 1966-ban Tatán találkozik a sportág ifjúsági élmezőnye és az olimpiai reménységek versenye kisebb világbaj­nokságnak is beillik. — Két év múlva olimpia lesz — folytatta Granek István —, és minden ország már Mexikóra tekint. A Ta­tai-tavon sok ismert és ed­dig még nemzetközileg is­meretlen reménység találko­zik. A verseny fokmérő: hol tartanak a nagy ellenfelek az olimpia és a jövő évben első ízben megrendezésre kerülő ifjúsági Európa-baj- nokság előtt. A hírek és a név szerinti nevezések alapján a fiúknál a legerősebb versenyzőgár­dával a szovjet, a román és a svéd csapat érkezik, míg a lányoknál a két német csa­pat látszik a legerősebbnek. A legnevesebb versenyző a svéd kajakozó, Bo Berglund, akinek édesapja az 1948-as londoni olimpián bajnoksá­got nyert, és a szakemberek szerint az alma nem esett messze a fájától... Granek István nagyon bí­zik versenyzőiben, a legjobb szereplést Sót—Halász, Ko­vács László (K—1), Nagy— Pópa (K—2), Haraszti (C—1) és a Haraszti—Kékesi {C—2) hajóktól várja. A verseny szombaton reg­gel 9 órakor az előfutamok­kal kezdődik, 16 órakor ke­rül sor a döntőkre; vasár­nap 8,30 és 15,30 a kezdési időpont. L. G. Délután a férfi „mestereké" a Sportcsarnok A mesterfokú tornászbaj­nokság mai, harmadik nap­ján 15.30 órától a férfiak szabadonválasztott gyakor­lataira kerül sor. Szerdán 13 versenyző mutatta be tudá­sát, különösen Aranyos és MA: az utánpótlás ökölvívó-bajnokság első napja Pénteken, szombaton és vasárnap a Bp. Honvéd Tü­zér utcai csarnokában má­sodízben rendezi meg a MÖSZ 19 és 21 év közötti versenyzők részére az orszá­gos egyéni utánpótlás ököl­vívó bajnokságot. Az érde­kes kezdeményezés helyessé­gét bizonyítja, hogy a tava­lyi első magyar utánpótlás bajnokság helyezettjei kö­zül már többen „befutottak”, az elmúlt év győztesei közül Galambos (Bp. Honvéd) és Mincsik (Zalka HSE) az idén felnőtt egyéni bajnok­ságot is nyert. Kívülük jó- néhányan találhatók az él­vonalban, többen a felnőtt válogatottságig is vitték. Az idei utánpótlás bajnok­ság 80 főnyi mezőnyében Simon L, Szentes és Csőke indul a tavalyi győztesek közül. Nagyon érdekesnek ígérkezik a félnehézsúlyúak küzdelme, nemcsak azért, mert erre a súlycsoportra érkezett a legtöbb nevezés (12), hanem azért is, mert újra szembekerül egymással az idei országos felnőtt baj­nokság finalistája, a győztes Máté (Bp. Honvéd) és a 2. helyen végzett Niesz (Pécsi Honvéd). Az utánpótlás bajnokság esé­lyesei, zárójelben a tavalyi baj­nok: Légsúly: (Kuburczik) Pillik, Zsiga. Harmatsúly: (Simon L.) Simon L. Pehelysúly: (Galambos) Deli, Kovács P. Könny űsúly: (Szentes), Szen­tes, Suta. Kisváltósúly: (Mincsik) Harcsa. Váltósúly: (Hazucha) Papp J. Nagyváltósúly: (Túrós) Patkós. Középsúly: (Csőké) Csőke, Benke, Olgyai. Félnehézsúly: (Paku) Máté, Niesz, Fehér Gy. Nehézsúly: (Pál T.) A küzdelmek pénteken 15 óra­kor kezdődnek. Szombaton 17 órától kerül sor az elődöntőkre, a döntőket pedig 10.S0 órától rendezik meg. Pusztai között folyt érdekes küzdelem és az összetett versenyben egyenlő pont­számmal állnak az élen. Tegnap a női mesterfokú tornászbajnokság kötelező gyakorlatain 32 induló volt. Igaz, közülük a verseny be­fejezése után öten lemor­zsolódtak, mert nem sze­rezték meg a szabályokban előírt maximális pontszám 80 százalékát. Érdekes ver­seny után Ducza Anikó két szeren: talajon és lóugrás­ban vezet, míg Müller ge­rendán. Tréssel pedig korlá­ton bizonyult a legeredmé­nyesebbnek. összetettben is Ducza, Müller és Tréssel, va­lamint Makrai és Hupka szerzett legtöbb pontot. MÁTÓL: olimpiai hozzájárulás A XIX. nyári olimpiai játékok 1968 októberében Mexikó Cityben kerülnek megrendezésre. A ha­gyományokhoz híven megfelelő létszámú csapattal kívánunk ezen az olimpián is részt venni és ott eredményesen szerepelni. A mexikói olimpiára való felké­szülés sajátos körülményei, majd a távoli országba történő kiuta­zás fokozott nehézségeiket és anyagi terheket jelentenek a ma­gyar testnevelési és sportmozga­lomnak. Az MTS országos taná­csa jóváhagyásával — 1966. július 1-től a sportesemények belépője­gyein olimpiai hozzájárulás ke­rül bevezetésre. MECSEK ÉS ZSIVÓTZKY ZÜRICHBEN Zürichben nagyszabású nem­zetközi atlétikai versenyre került sor. A különböző számokban 15 ország kiváló versenyzői mérték össze egymással tudásukat. Ma­gyar részről Mecser Lajos és Zsivótzky Gyula állt rajthoz: 1500 m: 1. De Hertoghe (belga) 3:46.4 perc, 2. KniU (svájci) 3:45.5 perc, 110 m gát: 1. Da- venprt (amerikai) 13:4 mp, 2. Parker (angol) 14.2 mp, 3. Cee- mann (csehszlovák) 14.3 mp, 400 m: 1. Mottley (trlnidadl) 46.1 mp, 2. Frey (amerikai) 46.4 mp, 3. Badenski (lengyel) 46.4 mp, 200 m gát: 1. Ottoz (olasz) 22.9 mp, új olasz csúcs, 2. Miller (ameri­kai) 23.5 mp, kalapács: 1. Zsi­vótzky (magyar) 69.07 m, 2. Thun (osztrák) 66.27 m, 3. Ammann (svájci) 63.68 m, 80 m gát: 1. Antenen (svájci) 11.2 mp, 2. Schell (nyugatnémet) 11.2 mp, 100 m: 1. Giannataslo (olasz) 10.3 mp, 2. Knickenberg (nyugat­német) 10.5 mp, 3. Okantey (gha- nai) 10.5 mp. 100 m nő: 1. Ktr- szenstein (lengyel) 11.4 mp, 2. Antenen (svájci) 12 mp, gerely: l. Von Wartburg (svájci) 76.09 m, 2. Niklcluk (lengyel) 71.02 m, 200 m: 1. Jones (amerikai) 21.1 mp, 2. Badenski (lengyel) 21.3 mp, 5000 m: 1. Mecser (magyar) 13:48.4 perc, 2. Gerlach (nyugat­német) 14:09.4 perc, 3. Pietrows- kl (lengyel) 14:10 perc. FINN VERSENY A helsinki nemzetközi atlétikai verseny eredményei: 10 000 m: 1. Sawaki (japán) 28:59 p, távol: 1. Horn (amerikai) 790 cm, 2. Ste- nius (finn) 782 cm, 100 m: 1. Hjima (japán) 10.4 mp, 200 m: 1. Kernp (amerikai) 21.2 mp, ge­rely: Kinnunen (finn) 78,36 m. DÜHÖS ÜGYFÉL — Ne tessék annyit verni az asztalt! (Szűr Szabó József rajza.) Csirke vagy hal? Az újpesti piacon vettünk egy csirkét. Örömmel vittük haza, a vasárnapi jó ebéd re­ményében. De aztán sehogy sem tudtam megállapítani, miért van a levesnek eddig nem ismert, különös íze, hi­szen tökéletesen fűszereztem. A szép darabokat kirántot­tam, s már jó előre fentem a fogamat az ünnepi ebédre. Asztalra került a rántott hús, uborkasalátával, s ó, egek, amikor megízleltem, nem voltam vele tisztában, hogy pikkelye vagy tolla volt a megvásárolt csirkének. Én hal ízét éreztem, és mivel a halat csak halászlének szere­tem, így a vegyes ízű húst nem tudtuk elfogyasztani. Szűcs Pál, IV., Újpest, Ősz utca IX. Nincs csereláp? Március 14-én vásároltam a Vá­ci úti KERAVILL üzletből egy „Nova” főzőlapot, amire hat hó­nap garancia van. Kevés haszná­lat után kiégett, ezért bevittem június 3-án a XIII.. Üteg utca 28. szám alatti Elekthermax Válla­lathoz (elismervény száma: 3387). Azt mondták: egy vagy két nap múlva megkapom a cserelapot. Azóta már eltelt három hét és még mindig nem tudják, hogy mikor lesz csereláp. Azt mond­ták telefonérdeklődésemre, hogy két hónapja odaszállított főzőla­pot sem tudtak még kicserélni. Mivel dolgozó nő vagyok, aki munkából hazamenet kezd a va­csorafőzéshez és minden más há­zi munkához, igen nagy szüksé­gem volna arra a hiányzó főző­lapra. Farkas Jánosné III., Torony a u. 1. Válasz fogkremügyben Gurumiai Zoltán erdőmér­nök az óriás tubusú, úgyne­vezett családi fogkrém gyár­tását javasolja. Közöljük, hogy erre a negyedévre az Ovenall 75-ös, kék csomago­lású, családi méretű fog­krémből 600 ezer darabot, az Ovenall 75 grammos, fehér csomagolású (volt Odol minő­ségű) családi fogkrémből 478 ezer darabot gyártunk. Ami a Caola minőségű fog­krémet illeti, azt nem gyárt­juk rendszeresen belföldre; legutóbb a múlt év végén ki­sebb tételt — exportból visz- szamaradt mennyiséget — bocsátottunk a kereskedelem rendelkezésére választékbőví­tés céljából. A belkereskede­lem nem jelentett be igényt Caola minőségű fogkrémre. Ami fogkrémjeink minősé­gét illeti, még az idén meg­jelenik a kereskedelmi for­galomban AMODENT nevű, új típusú fogkrémünk, amely jobban ízesített, erősebben habzó, a fogakról a nikotin okozta sárgulást is leoldja. Petruzsán Ferenc vezérig. Kozmetikai és Háztartás- vegyipari Vállalat Maltert borravalóért Olvastam a Guberálás című cikket és saját esetemre Ismer­tem, azzal a kivéteUel, hogy ne­kem 20 forintba került, hogy a malterhulladékot elvitték. A konyhában csempejavítás volt. A hulladékot természetesen a kukába tettük, nem gondoltuk, hogy azt nem viszik el. Ha a Köztisztasági Hivatal adta ki rendeletben, hogy csak házisze­metet szabad elvinni, akkor bor­ravaló ellenében miért vitték el szó nélkül? Legyenek szívesek választ adni, hogy az ilyen mal- teros szemetet a pesti ember ho­vá tegye? Szonder Frigyesné IV. Árpád út 20—24. II. í. Olcsó nincs..; Június 17-én a fél 6 óra­kor induló sétahajóval a Du­nán utaztam a Vigadó térről. A nagy kánikulában a hajó tele volt, főként vidéki ki­ránduló iskolás gyerekekkel, munkásokkal és kevés kül­földivel. Meglepetéssel ta­pasztaltuk, hogy a hajón büfé nem volt, csak pincér hor­dott körül citromos limoná­dét, ami felháborítóan drága, éspedig 6,20 forint volt, egy pohárral. A szomjas gyere­kek mit tehettek, kénytelenek voltak kis zsebpénzükből megvenni, mivel a hajón sem málnaszörpöt, sem szódát nem lehetett kapni, legfel­jebb süteményt, és a megte­rített asztaloknál üveges sört és meleg ételeket. Azt hiszem, a 4,20 forintos sétahajóár mellett illene az Utasellátó Vállalatnak ol­csóbb üdítő italokról és egyéb büféárukról gondoskodni. Káldor Zoltán VIII., Rákóczi út 55. Csak csontleves A lakásomhoz legközelebb levő Bástya étterembe mentem ebé­delni. Atlagjövedelmű ember va­gyok, menüt rendeltem. Kétfajta menü volt az étlapon 15-én, s mindkettőhöz csontleves. Nem rajongok a csontlevesért, de megettem. Meglepve tapasztaltam másnap, hogy mindkét menühöz szintén újra csontlevest adnak. Fanyalogva bár, de elfogyasz­tottam. Következő nap már bosszankodtam, mert a menühöz újra csontleves volt. Ekkor már nem kellett, de elhatároztam, ki­várom, vajon mikor változik a menük levese. 22-én, a nyolcadik nap azonban feladtam a remény­telen várakozást és Inkább távo­labb megyek ebédelni, mert nap nap után csontleves a menükhöz, ez több mint bosszantó. Egy bosszús vendég a Rákóczi út 15-ből Intézkedtek Köszönettel vettük Kollár Mi­hály a tej lerakásával kapcsolat­ban tett bejelentését. Ebből sze­reztünk tudomást, hogy 1966. áp­rilis 29-én a VII. kerületben tör­tént nagy mennyiségű tejesüveg törés nem a szállítás alatt, ha­nem a helytelenül végzett áru­lerakás következménye volt. Az illető dolgozó felelősségrevoná- sát és az okozott kár megtéríté­sét elrendeltük. Opéczy Endre oszt. vez. Budapest és Vidéke Tejipari Vál. esedékes a magánautók kötelező szavatossági biztosításának második félévi díja, s július 31-ig pótlékmentesen befizethető. Kérjen befizetőlapot az Állami Biztosító fiókjától. Észak-Korea labdarúgó-csapata megérkezett a londoni világbajnokságra. A képen a legeredményesebb játékos, a jobbszélső Hang Bon Jim. Előtérben a csapat mellé kijelölt tolmácsnő. A koreaiak Olaszországgal, Chilével és a Szovjet­unióval szerepelnek egy csoportban. (MTI-tetefoto)

Next

/
Thumbnails
Contents