Esti Hírlap, 1967. május (12. évfolyam, 101-126. szám)

1967-05-02 / 101. szám

Hétközi forduló A Vasas és a Bp. Honvéd győzelmet, az MTK döntetlent vár hazai mérkőzésén Szerdán délután 17 órakor kezdődik az NB t. kilencedik fordu­lójának majdnem minden mérkőzése, s ez alól csak a komlói talál­kozó kivétel, amelyen a Csepel vendégjátékára 15 órakor kerül sor. Szegedre a Tatabányai Bányász, Egerbe az Újpesti Dózsa, Szombat­helyre a Diósgyőr, s Dunaújvárosba — csütörtökön — a Stockholm­ból hazatérő Ferencváros látogat el. Három mérkőzést a fővárosban vívnak. — A játékosok a salgótar­jáni pálya rossz talajának tudták be gyengébb teljesít­ményüket — mondta Hideg­kúti edző. — Szerintem az volt a főbaj, hogy a csapat nem olyan felfogásban ját­szott, mint amilyet eltervez­tünk. Most szerdán az egyik legnehezebb ellenfelet kap­juk az NB I-ben, hiszen az MNK-győztes győriek nagy­szerű formába lendültek: két — Jól játszott a csapat Diósgyőrött, s még több gól­lal is győzhettünk volna — mondta kérdésünkre Mészöly Kálmán, a piéos-kékek válo­gatott középhátvédje. — Már a San Franciscó-i mérkőzés második félidejében nagyon feljavult az együttes csapat­játéka, s most, a bajnoki ta­lálkozón ez a forma még jobb volt, ami azt mutatja, hogy kilábalóban vagyunk a hullámvölgyből. Mészöly egyébként mindig veszélyes ellenfélnek tartja a Pécsi Dózsát, de feltétlenül győzelmet vár. Csordás Lajos, a Vasas ed­zője elmondta, hogy a szerdai mérkőzésre az együt­tes nem készül gond nélkül: Bakos a lábát fájlalja, s ha nem vállalhatja a játékot, helyettese az Özdról felke­rült Kovács László lesz, aki­nek ez lenne első mérkőzé­se a Vasas első csapatában. Egyébként a többi helyen változatlan az együttes, is­mét Pál játszik, Fister még nincs teljesen rendben. mérkőzésen 14 góllal terhel­ték meg ellenfeleik hálóját. Lakinger játékára tovább­ra sem számíthat az MTK, s az edző még nem tudott vá­laszt adni, hogy posztján a fiatal Vámost, Nagy Ervint, vagy Nagy Györgyöt szere­pelteti-e. „A legvalószínűbb, hogy a legutóbbi tartalék­mérkőzésen kitűnően játszó Nagy Ervin kerül a csatár­sorba — mondta. — A Győri Vasas ETO-t otthon fogad­juk, ami előnyt jelent szá­munkra. Ebben és a vissza­térő harcos játékfelfogásban bízva, döntetlent remélek...'’ M. L. A vasárnapi javuló játék­nak örvend Bozsik József, a Bp. Honvéd edzője is: — Nagyon izgalmas, vál­tozatos és színvonalas mér­kőzésen született Pécsett a pontosztozkodás — mondta. — Sokat javult a védelem szervezettsége, s a csatár­sorban is mozgékonyabb, ve­szélyesebb volt főleg Tichy, és Kocsis. E javuló jelek mellett van árnyék is: Ma­rosi izomszakadást szenve­dett, reá hosszabb ideig nem számíthat az edző. Valószí­nű, hogy Tajti foglalja el helyét a hádvédsor jobbszé­lén, s Tóth Gyula, aki kény­szermegoldásként töltött be csatárposztot, ismét vissza­kerül régi helyére. A táma­dósor jobbszélén kérdéses, hogy a sérüléséből felépülő Tóth Kálmán, vágy Nagy Antal játszik-e, a további­akban Kocsis, Tichy, Komá­ra, Szendrei összetételben játszó csatársorban. — A Salgótarjánt lelkes csapatnak tartjuk — mond­ja az edző —, de javuló já­tékunkra építve, s a hazai környezetet tekintve a Bp. Honvéd az esélyesebb a győzelemre. A salgótarjáni találkozón az ez évi mérkőzéseket te­kintve, a leggyengébb játé­kot mutatta az MTK. Megnyílt a Vidám Park! Nyitva: hétköznap 15 órától 22 óráig, vasár- és ünnepnap IQ órától 23 óráig. Vidám órák - Vidám Park! Ma toraeidénya a Tüzér A hazad közönség előtt ma, a Budapest Kupa csapat- bajnokság első fordulójának kergében mutatkoznak be tornásznőink. A női verseny gyakorlatanyaga az új kiírás szerint lóugrásban és fele­más korláton szabadon vá­lasztott, gerendán és talajon könnyített olimpiai gyakor­lat lesz. Első osztályú csa­patversenyen ez évben talál­koznak először a kötelező gyakorlatokkal a hazai me­zőny legjobbjai. A kiírással a szövetség célja, hogy mi­nél több versenyző tanulja meg az olimpiai gyakorlato­kat, másrészt ezek beiktatá­sával a verseny magasabb színvonalú lehet. A május végén sorra kerülő Európa-bajnokságra forma- ellenőrzőnek is számít ez a csapatverseny (igaz, Ducza és Kálóczi sérülése miatt nem indul), mert az összeál­lítás még koránt sincs meg, az esélyesek Oroszi, Bánfai, Mák és Endrődi még válo­gató versenyen szerepelnek. A mai versenyen mind a né­gyen indulnak, komoly harc várható közöttük, épp úgy, mint a múlt évi bajnok Hon­véd és az egyre javuló Buda­pesti Spartacus és a Vasas csapata között. A Leon Jeanty Kupa győztese: Gulácsi Mária Szép magyar vívósiker szüle­tett vasárnap délután Párizsban, ahol a Leon Jeanty Kupáért ki­írt nemzetközi női tőrversenyt bonyolították le. A Coubertin-csarnokban 15t) versenyző részvételével került sor a kétnapos nagyszabású via­dalra, s a magyar színeket öten képviselték a mezőnyben. Az egyenes kiesési ágon Gulácsi szerepelt a legjobban, aki a nyolcaddöntőben 4:1, 4:2 arány­ban nyert a francia Robis ellen, de aztán a negyeddöntőben 1:4, 4:0, 4:3-ra vereségét szenvedett az ugyancsak francia Depetris- től. Tekintve azonban, hogy ennek ellenére lehetőséget kapott a vi­gaszágon való szereplésre, Bog­nárral együtt, a folytatás jól si­került: győzelmek sorozata után biztosították mégis továbbjutásu­kat. A döntő körmérkőzések so­rán Gulácsi szerepelt közülük jobban, s végül holtversenybe került a nyugatnémet Giebel- mann-nal. Az első helyet eldön­tő csőriében azután 4:0-ra nyert és ezzel megszerezte az értékes trófeát. Bognár végül is 5. lett. A végeredmény így alakult: 1. Gulácsi Mária (magyar) 4 gy.. 2. Giebelmann (nyugatné­met) 4 gy.. 3. Ragno (olasz) 3 gy., 4. Depetris (francia) 2 gy., 5. Bognár (magyar) 1 gy. Ma: rangadó a Klapka utcában A röplabda-bajnokság nagy érdeklődéssel várt rangadójára kerül sor ma délután 18 órakór a Klapka utcai tornacsarnokban, ahol a Bp. Honvéd és az Újpesti Dózsa együttese találkozik. A Bp. Honvéd — mint a szakosztály vezetői elmond­ták — nagy becsvággyal ké­szült erre a találkozóra, 3 a csapat tagjait nem téveszti meg az a váratlan ered­mény, amely a múlt héten, Csepelen született: a több­szörös bajnokcsapat 3:1 ará­nyú vereséget szenvedett. „A Bp. Honvéd és az Új­pesti Dózsa találkozói min­dig háromesélyes mérkőzé­sek” — mondják a rendezők', akik bíznak abban, hogy a soron következő rangadó olyan színvonalas küzdelmet hoz, hogy jó propagandája lesz ennek az érdekes sport­ágnak. ÜGETŐVERSENY szerda du. fél 5 órakor Befejeződött a jereváni öttusaverseny A Jerevánban folyó nemzetkö­zi öttusaverseny nagy szovjet sikerrel fejeződött be. A hazai versenyzők szerezték meg a csa­pat és egyéni verseny első he­lyezéseit ; a magyar versenyzők közül Sárfalvi szerepelt a leg­jobban, aki a tizenegyedik he­lyen végzett. A csapatversenyben a magyar A válogatott Ötödik lett. összetett egyéniben: 1. Onyis- csenko jlszovjet) 5187 pont, 2. Lednyev'- (szovjet) 5124 pont, 3. Picsuskin (szovjet) 5115 pont, ... 11. Sárfalvi (magyar) 4849 pont. 12. Varga (magyar) 4810 pont, . . . 14. Bodnár (magyar) 4780 pont, ... 17. Móczár (ma­gyar) 4699 pont, ... 21. Horváth (magyar) 4567 pont, 22. Szaniszló (magyar) 4565 pont. Csapatban: 1. Szovjetunió I. (Lednyev, Mo­ke jev, Minyejev) 15 071 pont, ... 5. Magyarország A 14 269 pont, . . .7. Magyarország B 13 528 pont. Csúcsok Prágában Prágában a Ceskoslovensky Szport vándordíjáért felszabadu­lási úszóversenyt rendeztek csehszlovák fővárosban. A viadal során 4 csehszlovák, 3 osztrák, 3 bolgár és 1 lengyel csúcsot dön­töttek meg a versenyzők. A hár más csapatok részére kiírt ván­dordíját a Szovjetunió — Pán- kin, Mazanov, Bure — összeállí­tású úszócsapata nyerte el. Ki­emelkedő eredmények: 1Ó0 m gyors: Dickson (ausztrál) 56.2 mp. 200 m női mell: Rilova (szovjet) 2:52.6 p. 100 m hát: Ma­zanov (szovjet) 1:02.5 p. 200 m pillangó: Bún; (szovjet) 2:14.5 p 100 m mell: Pankin (szovjet) 1:08.6 p. 100 m női pillangó: Ro- mavackova (csehszlovák) 1:12 p. Kevés „római aspiráns” volt a bajnoki döntőkben — Nem ezt vártam a válo­gatott versenyzőktől, csalód­tam! — mondta keserűen tegnap este a Sportcsarnok­ban Énekes Árpád, a váloga­tott szakvezetője a négyna­pos negyvennegyedik orszá­gos felnőtt egyéni ökölvívó bajnokság befejezése után. Néhány nappal a római Európa-bajnokság előtt vá­laszt kellett volna kapnia a szakvezetésnek, hogy hol tartanak válogatott verseny­zőink a felkészülésben, mit lehet várni római szereplé­süktől. A kötelek közé lépett 115 versenyző között a leg­nagyobb érdeklődés ezért a válogatott kerettagok sze­replését kísérte. Sajnos, az utolsó napon, csak néhány „római aspiráns” állt a kö­telek közé, mert a számítás­ba jövő versenyzők^, nagy ré­sze az előcsatarozások során „elvérzett”. — Közepes színvonalú baj­nokságot láthattunk a Sport- csarnokban, sok meglepe­téssel — jegyezte meg Kin­cses Ferenc, az ökölvívó-szö­vetség főtitkára. — Néhány válogatott versenyző, Kajái, Gáli, Máté, nagyszerű telje­sítményt nyújtott. A legjobb benyomást a váltósúlyú Gáli nyújtotta, aki aktív verseny­zéssel, nyert aranyérmet. A négy nap alatt váratlan fordulatok és meglepetések tarkították a bajnokságot és egy-két biztos „római uta­zó” (Junghaus, Gúla) csaló­dást keltett. — Junghaus talán nem ér­demelt vereséget a tehetsé­ges Badaritdl — mondta Kincses Ferenc —, de aktí­vabbnak kellett volna len­nie. Gúla megérdemelten ka­pott ki, tőle többet vártunk. Tegnap tizenegy bajnokot avattak, s köztük öt olyan versenyzőt (Badari, Pillik, Nagy, Somodi, Pampuk), akik először nyertek felnőtt bajnokságot. Kajái, aki alig egy mérkőzésnyi időt töltött ■ a négy nap alatt a szorító­Holnap sorsolnak a magyar-svéd DK találkozóra Lundqvist A magyar teniszsport ki­emelkedő eseményét jelenti a május 5—7. között Buda­pesten sorra kerülő Magyar- ország—Svédország Davis Kupa-találkozó. Vendégeink tegnap megérkeztek Buda­pestre és ma, a déli órákban indultak a Royal Szállóból a Dózsa-stadionba, első edzé­sükre. A svéd együttes tag­jai: Jan Erik Luiidqvist, a csapat Európa-hírű játékosa, második emberük, a 22 éves Olander, harmadik Bengis- son, míg a negyedik tenisze­ző: Anderson. ban, kirobbanó erőben nyer­te ötödik aranyérmét. Az új bajnokok: Pillik (papírsúly), Badari (légsúly), Klenovits (harmatsúly), Pampuk (pe­helysúly), Hajnal (könnyű- súly), Kajdi (kisváltósúly), Gáli (váltósúly). Nagy (nagy­váltósúly), Balogh (közép­súly), Máté (félnehézsúly), Somodi (nehézsúly). Stockholmban játszik a Ferencváros A szombaton bajnoki mér­kőzést játszó Ferencváros, vasárnap reggel Stockholm­ba utazott, ahol ma a svéd válogatott edzőpartnereként szerepel. Svédország legjobb tizenegye az Európa-bajnok­ság keretében a Portugália elleni visszavágójára készüL A zöld-fehérek szerdán in­dulnak haza, s azonnal Du­naújvárosba ' utaznak, ahol soron következő bajnoki ta­lálkozójukat vívják. Több mint másfél évtizede foglalkozom azzal a munká­val, amelyet szülői munka- közösségnek hívnak, röviden, pontosan pedagógusok és szülők munkaközösségének kellene jelölni. Természete­sen, itt sem a neveken van a hangsúly, hanem a tartal­mi részen, de azért helyes, ha a kettő fedi egymást. Óvodavezető vagyok, ná­lunk is működik az SZM. Mint nőtanácsi aktivista fog­lalkozom három munkatár­sammal a kerület többi óvo­dai SZM munkájával is. Azért lényeges ezt megemlí­tenem, mert nemcsak egyet­lenegy intézményről van itt szó, hanem tizennégyről. Kerületünkben a szülőkkel való közös munkánk lénye­ge, hogy neveljünk együtt és neveljünk jobban. A szülői értekezleteken nemcsak be­szélgetünk arról, hogy ho­gyan neveljünk, hanem azt az utat próbálgatjuk járni, hogy napról napra formái- gassuk gyermekeink maga­tartását. Szurok Kellemes pihenőhely a Szépvölgyi úton az Erdei-lak vendéglő. Többhelyütt is hir­detőtáblák hívogatják a ven­déget: térjen be, kitűnő éte­leket és kitűnő kiszolgálást kap. Az ünnep első napján sok kiránduló tapasztalhatta, mit jelent ez a betörésre hívoga­tó mondat. Az még csak hagyján, hogy félnyers bur­gonyát tálaltak a húshoz, és féligmeddig töltötték meg a söröskorsókat. De amilyen sört mértek ott, ahhoz a vá­rosban másutt aligha lehe­tett volna hozzájutni. Külö­nös, petróleumizű és kátrány- szagú sört szolgáltak fel. A korsó alján fekete szemcsék úszkáltak. Megkérdeztük a fizetőpincértől: vajon erdei Mikor kell vizsgázni Az április 12-i számban „Bemutatták az új Pannó­niát” cím alatt megjelent közleményben egyebek között az szerepel, hogy a Komar legnagyobb sebessége órán­ként 40 kilométer, ára 2800 forint és vizsga nélkül vezet­hető. A cikknek az a kitétele, hogy a Komar vizsga nélkül is vezetgető, tévedésen ala­pul. A Komar típusú gépek­ből 3 fajta érkezik be az or­szágba. Ezek közül csak a Komar 2320-as a segédmotor­kerékpár, a többi típus mo­torkerékpár. A segédmotor- kerékpár vezetéséhez KRESZ- ből vizsgát kell tenni Buda­pesten, a KPM Autóközleke­dési Tanintézet központjá­ban, vidéken pedig a területi­leg illetékes megyei iskolánk­nál. A segédmotorkerékpár vezetői tehát kizárólag KRESZ-ből vizsgáznak; mű­szaki elméletből és vezetési gyakorlatból nem. Sikeres vizsga esetén a KPM Autó- közlekedési Tanintézet terü­letileg illetékes szerve vizs­galapot állít ki, amelynek alapján a kerületi, illetőleg városi vagy járási rendőrka­pitányság szabálysértési elő­adója kiállítja a segédmotor­kerékpár vezetői igazolványt. Az érvényben levő rendel­Amelyekről P. T.-né és P. Pálné olvasó írt, azok a hi­bák előfordultak nálunk iSf szerencsére, ez már a múlté. Mi pedig haladni akarunk, s nem a múlton rágódni. Szü­lők és pedagógusok kölcsö­nös bizalmon alapuló kap­csolatában nagy a haladás, ezt bizonyítja például r 1907. április 22-én, szombaton reg­gel hangzott el a rádióban előadás a XVI. kerület isko­láinak nevelő tevékenységé­ről. Ebben a kerületben a szülők ugyancsak rendszere­sen járnak az iskola szülői nevelési értekezleteire, nem azért, hogy a tanárokat kö­rüludvarolják és rossz érte­lemben nyüzsögjenek az is­kolában, hanem, hogy job­ban megértsék saját gyer­meküket, és hogy jobban tudjanak velük bánni. Ezt pedig elsősorban a gyermek nevelőjétől — taní­tójától —, óvónőjétől tud­hatják meg legegyszerűbben. Takács Ferencné Il„ Bem téri óvodavezető különlegességről van-e szó, mert akkor nem érhsti kifo­gás a vendéglőt. „Nem — mondta ő —, egyáltalán nem különlegességről van szó.” Hát akkor mitől ez a petró­leumíz, és mik ezek a fekete, úszkáló szemcsék? — Mik lennének? — kér­dezte olyan hangon, mintha ezt minden kirándulónak il­lene tudnia. — Szurok van a sörben. — Szurok? — kérdeztük meglepetve. — Természetesen. A hor­dót frissen szurkozták, nyil­vánvaló, hogy szurok került a sörbe. De ma már három hordóval kimértünk és azok­ban nem volt egy cseppnyi szurok sem ... k. cs. kezesek szerint segédmotor­kerékpár: 50 köbcentiméter­nél nem nagyobb hengerűr­tartalmú, motorral hajtott olyan jármű, amely felépité- sét és használati lehetőségét illetően megőrzi szokványos kerékpár jellegét és óránként 50 kilométernél nagyobb se­bességgel nem halad; teher­bírása 160 kilogramm alatt van. Ha a három ismérv kö­zül csak egy is hiányzik, a jármű már motorkerék pár­nak tekintendő. S akkor nemcsak KRESZ-ből, hanem műszaki elméletből és vezeté­si gyakorlatból is vizsgát kell tenni. A megjelent cikkel kapcso­latosan sokan — személyesen és telefonon érdeklődtek tanintézetünknél. Ezért fon­tosnak tartjuk a helyes tájé­koztatást megadni. A Belkereskedelmi Minisz­térium Vas- és Műszaki Fő- igazgatóságát is tájékoztat­tuk, hogy a segédmotorokkal kapcsolatosan is hasonló fel­világosítást adjanak a vásár­lóközönségnek. KPM Autóközlekedési Tanintézet Balogh János igazgató Vita a szülői munkaközösségről

Next

/
Thumbnails
Contents