Esti Hírlap, 1967. augusztus (12. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-01 / 179. szám

„Kétszeresen is mindent beleadunk...“ Ma hajnalban Budapestre érkeztek Verdi és Bellini világhírű követei Margaret Tynes ismét Budapestet* Nem volt két korona ROHAM A LUDOVIKA ELLEN ÉK SÁNDOR VISSZAEMLÉKEZÉSEI Keresik a néger Anna Frankét Londonba érkezett Ellis Haizlip, az Egyesült Államok legnevesebb néger impresz- száriója, aki — a többi kö­zött — az amerikai néger Ja­mes Baldwin valamennyi darabját színpadra állította. A 37 éves Haizlip Barba- dosban született. Közölte, hogy legközelebb Anna Frank naplóját kívánja szín­re vinni, s a címszerepre ke­res megfelelő néger szerep­lőt, minthogy Haizlip csupa néger színésszel dolgozik. — Az Anna Frank-szerű darabok előadása azért is hasznos — nyilatkozta Haiz­lip a londoni Timesnak —, mert a közönség ebből is lát­ja, hogy a néger is ugyan­olyan ember, mint a fehér, vagy ha úgy tetszik: a fehér is ugyanolyan, mint a néger. Hozzátette: — A néger színá előadá­soknak jelentős szerepük van a fajgyűlölet leküzdésé­ben. Egy-egy jó színházi produkció többet ér, mint tíz könyv erről a témáról. Ezért fontos a színház. Per­sze, nem a tiltakozó mozgal­mak helyett, csupán azok mellett. (bt) C YORSINTERJŰ MAGYAR KÖLTŐK HORVÁTUL Á'közelmúltban került ke­zünkbe a Republica című horvát nyelvű folyóirat, amely jelentős terjedelmet szentelt a mai magyar lírá­nak. A folyóirat tizenegy magyar költőt — Pilinszki Jánostól Baranyi Ferencig — mutatott be á jugoszláv olva­sóknak, s mindegyik költő egy-egy, horvát nyelvre le­fordított versét. Az összeál­lítás és a versek fordítása Enver Colakovic munkája. A napokban baráti társa­ságban találkoztunk a neves műfordítóval, aki a Művelő­désügyi Minisztérium vendé­geként érkezett hazánkba. — Három hónapra szóló meghívásom van — mondja tökéletes magyarsággal, aztán még hozzáteszi: — Itt jártam egyetemre. Anyám magyar volt.. '. — Min dolgozik jelenleg? — Nemrég jelent megfor­dításomban a zágrábi Előre Kiadónál Sánta Ferenc Húsz óra című regénye, de máris szó van arról, hogy amint időm engedi, lefordítom Sán­ta Ferenc másik két regé­nyét, az Árulót és az Ötödik pecsétet is. Ezen kívül az idén jelenik meg fordításom­ban egy válogatás Váczi Mi­hály verseiből... Ami ma- gvarországi meghívásomat illeti: a magyar költészet an­tológiáján dolgozom, "amely a tervek szerint még az idén megjelenik. Tinódi Lantos Sebestyénnel kezdem és Nyerges Andrással fejezem be. J _____________(P. P.) A Radnóti Miklós Művelődési Otthon (Bp. XXI., Vénusz u. 2. Telefon: 278—230.) megalakult az Egyedülállók Klubja. Célunk, hogy megfelelő társaságot biz­tosítsunk azok számára, akik magányban élnek, de igénylik a társas szórakozási lehetőségeket. Klubfoglalkozásaink keretében — minden vasárnap 17—22 óréig — kötetlen szórakozási lehetőséget biztosítunk a résztvevők számá­ra. Klubunkkal az egyedülálló emberek magányát szeretnénk feloldani. Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a Művelő­dési Otthon vezetősége. A Mű­velődési Otthon megközelíthető: a Boráros tértől gyorsvasúttal a Tanácsház térig (2. megálló), majd 59-es, illetve 59—A jelzésű autóbusszal a végállomásig, (x) ? A két hatalmas repülőgép 5 perces különbséggel landol a Ferihegyi repülőtéren. Bu­dapestre érkezett a Teatro Comunale di Bologna, a bo­lognai opera világhírű, 240 tagú társulata. A Margitszi­geti Szabadtéri Színpadon augusztus 5-én, illetve 6-án mutatják be Verdi: Ernani- ját és Bellini; Normáját. SZERVUSZTOK, GYEREKEK Felnyílik az első repülőgép ajtaja és Margaret Tynes kiált le a betonon várakozó budapestieknek: „Szervusz­tok, gyerekek!” Aztán jön­nek a többiek. Világsztárok é* az európai zenei élet ki­magasló egyéniségei: Dino Dondi, Carlo Cava. Luigi Ot- tolini, Marcella De Osma, Carlo Franci, Bianca Maria Casoni, Alfredo Gorzanelli, Ferruccio Mazzoli. No, és természetesen, a neves társu-, lat' igazgatója: Carlo Maria Badini. Margaret Tynes alig Játszik ki a virágcsokrok közül: a budapestiek kedvence. Most érkezett' tizedszer Magyaror­szágra. — Hiába, ez a második ha­zám. Bár egyik kedves ma­gyar barátom már azt is ta­nácsolta, hogy egyszer s min­denkorra költözzem ide és innen járjam a világot — mondja, á repülőtéri fogadta* tás pillanatnyi szünetében. — Most Olaszországból ér­keztem, két nappal ezelőtt Torinóban Verdi Requiemjét énekeltem. A kitűnő Savini vezényelt. Még most is ben­nem zsong a zene. — És most a Margitszige­ten? — A Normát... Egyik legkedvesebb szerepem. A legkedvesebb és a legfárasz­tóbb. Végigénekelem a négy felvonás szinte minden per­cét. S ugyanakkor végig fe­szült drámai alakítást is kí­ván tőlem a szerep. No, de ott lesz mellettem az én „hazai”, kedves, pesti közön­ségem. — Szinetár Miklós bará­tom megtisztelő meghívása mellett, engem is a magyar közönség kitűnő híre vonzott tavaly Szegedre, ahol a Faust Mephistóját énekeltem — veszi át a szót Carlo Cava. — No és, természetesen, a magyar zene világhíré. Bar­tók és Kodály monumentali­tása mindig új és új élményt jelentett számomra. Én azt hiszem, hogy a magyar és az olasz nép között sajátos ro­konságot teremt a muzikali­tás és a temperamentum. ÚJRA ERNÁM — Tavaly, sajnos, mindösz- sze két órát töltöttem a fő­városukban. Ezért most kü­lönösen kíváncsian várom a találkozást A Szegedi Sza­badtéri Színpad lenyűgöző, de azt mondják, hogy a mar­gitszigeti gyönyörű. Egyéb­ként is Budapesten járt éne­kes kollégáim azt tartják a maguk fővárosáról, hogy kis Párizs ... Még csak annyit, hogy itt most az Ernani Sil- váját énakiem, de mielőtt idejöttem, Olaszországban a másik margitszigeti produk­cióból, a Normából készí­tettek velem lemezfelvételt. Dino Dondit, a világ egyik legnagyobb báritonistáját már ismeri a budapesti kö­zönség: az Olasz Állami Staggione felléptekor a Na- bucco főszerepét énekelte. — Szeretek szabadtéren énekelni. Legutóbb Veroná­ban és Milánóban énekel­tem, ahogy nálunk mondják: a csillagok alatt. Hallom, hogy az Ernanit 1903 óta nem mutatták be Magyaror­szágon. Remélem, segítünk ismét felfedezni ezt a szép Verdi-operát. Hogy innen hová? Bergamóban a Gio- condában lépek fel. aztán a bolognaiakkal Svájcba uta­zom, majd Montrealba, a Trubadúr, a Nabucco és a Szerelmi báj ital főszerepeit éneklem. Azután a Milánói Scala. Pihenni? Nem tudom, mikor... Carlo Maria Badini, a tár­sulat igazgatója csak akkor ér rá néhány percre, amikor már ellenőrizte: mindenki jó helyet kapott a budapesti szállodákban. ÖKÖLVÍVÓKÓRUS — Társulatunk járja a vi­lágot, idén tavasszal például Egyiptomban is felléptünk — mondja. — Állandó zeneka­runk és kórusunk mellé , igyekszünk mindig a leg­jobb szólistákat szerződtet­ni. Programunk? A most kö­vetkező szezonban tizenöt zenés művet mutatunk be és ebből öt klasszikus opera. Bemutatjuk Schönberg Vá­rakozását, Sztravinszki Oedi­pus királyát, s két fiatal olasz zeneszerző legújabb munkáját: Settepeccati mo­dern balettjét és egy érdekes zenei bokszmeccset. Ne cso­dálkozzon: Vieri Tosetti mo­dem operájában a kicsi, gyönge ten or ist a, a hatalmas baritonista és a kórus ököl­vívódresszben jelenik meg a színein. A furfangos éne­kes-zenés ■ játékban igazi ökölvívásra is'sor kerül, ahol természetesen, a gyönge te- norista győz... .— Ezek szerint társulatá­nak programja a modern Operák terjesztése? — Programunk? Misz- sziónk ... No, de egyelőre, most Budapesten ezt a két gyönyörűd klasszikus operát szeretnénk sikerre vinni. Sportnyelven szólva: mi két­szeresen is mindent bele­adunk. Otthon a felkészülés­nél, és itt néhány nap múlva majd az előadáson . .. Szálkái Sándor 15.00: Hírek. — 15.15: Zenekari muzsika. — 15.52: Gazdasági új­ságíróké a szó! — 15.57: A Krím­től a Kaukázusig. Utijegyzet hangképekkel, muzsikával. I. rész. — 16.37: Irodalmi séta Jó­kai Mór balatonfüredi nyaraló­jában. — 17.00: Hírek. — 17.15: Chopin-müvek. — 17.34: Az Anyag és Arhivatal szerepéről. — 17.50: Székely Mihály magyar nótákat énekel. — 18.10: Muszlim Magomajev operaáriákat énekel. — 18.29: Könnyűzenei híradó. — 19.00: Esti Krónika. — 19.30: A Szabó család. — 20.00: Népi zene. — 20.28: Legkedvesebb hőseim: OdUsszeusz. — 20.53: Hanglemez MK. — 20.58: Hírek. — 21.03: Uj lemezeinkből. — 22.00: Hírek. — 22.20: Sporthírek. — 22.25: Köny- nyűzenei bemutató. — 23.15: Az írnokok mezeje. Részletek Hérold operájából. — 24.00: Hírek. — 0.10: Tánczene. PETŐFI 15.45: Fiatalokról — fiatalok­nak! — 15.52: Odd: Vidám német népdalrapszódia. — 16.00: Hírek. — 16.05: Babavásár. Részletek Nádor—Kulinyi daljátékából. — 16.23: Ez is válópör. Eötvös Ká­roly elbeszélése. — 16.35: Leme­zek közt válogatva. — 17.00: Csúcsforgalom. — 18.00: Hírek. — 18.10: Mezei csokor. — 18.30: Kozmosz. — 18.55: Hangverseny a stúdióban. — 19.40: Szolov­jev-Szedoj filmzenéiből. — 19.54: Jó estét, gyerekek! — 20.00: Esti Krónika II. — 20.30: Slágerről — slágerre. Tánczene. — 21.06: Cili­öíszáz gépelt oldal: ötévi munka eredménye. — Rövidebben szerettem volna megírni emlékeimet — mondja Ék Sándor Kossuth- díjas festőművész, aki nem­rég adta át a Kossuth Kiadó­nak emlékiratait. — írás közben jöttem rá, mennyi mindent megéltem, amiről nem hallgathatok. Hatéves voltam, amikor a Lehel úton végigcsilingelt az első villa­mos, s mindössze 24 (1926­ban), amikor már a Tanács- köztársaság bukása után emigránsként keresztüá-ka- sul kóboroltam Európát. Er­ről az időszakról vetettem papírra azt. amit emlékeze­tem megőrzött. AUTO A VIRÁGÁGYBAN Találomra belelapozunk a kéziratkötegbe. Az első olda­lakon a századforduló utáni Angyalföld elevenedik meg, ahol Ék Sándor -édesanyját hiába hivatta be a tanító — „érdemes volna továbbtanít­tatni a fiát” —: a kezdethez szükséges két koronát se tud­ta előteremteni á család ... A vézna tanoncfiú mégis utat talál kora leghaladóbb eszméihez: 1919. március 21- én már ő volt az ügyeletes a Független Ifjúmunkás Szö­vetség« Eötvös utcai székházé­ban. Innen mentek át az ak­kori pártközpontba, a Viseg­rádi utcába ifjúmunkás tár­saival együtt, majd ő vezette a Tőzsdepalota elé a fiatalo­kat szállító teherautót, aholis csupán egy virágágyban tudott megállni. — Még a Tanácsköztársa­ság bukása után is látszottak az ágyóson az autónyomok — emlékezik vissza —, ame­lyekre szinte szimbólumként néztünk, míg menekülnünk nem kellett. Az emlékiratok egyik leg­érdekesebb része: Ék Sándor leírja a június 24-i ellenfor­radalmi lázadás leverésének néhány epizódját, ő az ifjú­munkás szövetség egyik seb­tében alakult szakaszával há­ke és a többiek. — 22.00: Mario Lanza operaáriákat énekel. — 22.20: Az idei évad. Illés Jenő jegyzete a Nemzeti Színházról. — 22.35: Kodály: Felszállott a páva. — 23.00: Hírek. URH: 18.00: Hírek. — 18.05: Magnó­sok, figyelem! — 18.50: Wozzeck. Részletek Berg operájából. — 19.40: Láttuk, hallottuk. — 20.00: Vokális zene. — 21.00: Jazz. — 21.19: Bach-művek. — 21.46: • Ri­chard Staruss: Tejszínhab — me­sebalett. — 23.00: Hírek. Augusztus 2. — szerda KOSSUTH 4.30: Hírek. — 4.32—7.57: Reg­geli zenés műsor. — Közben: 4.45: Falurádió. — 5.00: Hírek. — 5.30: Reggeli Krónika. — 6.00: Hírek. — Kb. 6.30: Hírek. — 7.00: Reggeli Krónika II. — Kb. 7.30: Uj könyvek. — 8.00: Hírek. — 8.05: Műsorismertetés. — 8.22: Az ellopott Hold. Askenazy regénye. I. rész. — 8.33: Beethoven: F- dúr szonáta. — 9.00: Orvosi taná­csok a nyári panaszokról. — 9.05: Lakatos Vince zepekara ját­szik. — 9.34: Kozmosz. — 10.00: Hírek. — 10.10: Barokk muzsika. — 11.00: Nem boszorkányság, technika! — 11.20: A Magyar Rá­dió és TV Gyermekkórusa. — II. 30: A Szabó család. — 12.00: Hírek. — 12.15: Tánczenei koktél. — 13.00: A budapesti színházak műsora. — 13.02: Válaszolunk hallgatóinknak. — 13.17: Zeneka­romszor rohamozta meg — félelemtől és dühtől remegve — a Lúd ovika kőkerítését EL VESZETT RAJZOK — 19 éves váltam, amikor 1921-ben a II. Ifjúmunkás Kongresszus küldötteként részt vettem a Komintern III. Kongresszusán. Életre szóló élményem: itt láttam először Lenint. S mivel ekkor már rajzmappát is hordtam ma­gamnál, megpróbáltam le­rajzolni, amint jellegzetes mozdulattal — egyik kezét tölcsérszerűen füle mögé he­lyezve — figyelt a felszó­lalókra. Sajnos, rajzaim el­vesztek: de felhasználásuk segítségével készült 1924-ben egy plakátom a chemnitzi if­júsági napra „Lenin mutatja az utat” címmel. Vázlataim­ból egyet, legalábbis úgy tu­dom, Lékai János vitt magá­val Németországba —. de en­nek sorsát sem ismerem. Tit­kon az emlékiratok megjele­nésétől remélem: hátha va­laki nyomra vezet, könyvem tudniillik — az egyik berlini kiadó jóvoltából — a német olvasókhoz is eljut. Veszprémi Miklós Apja lánya Harminc hónappal ezelőtt egy kis párizsi színházban, a Hamupipőkében táncolt Géraldine Chaplin. Akkor egy világhírű impresszárió azt mondta Charlie Chaplin­nek: „Ha a lányának a ma­ga tehetségéből csak tíz szá­zalék jutott — nyert ügye van”. Nos, ugyanez az imp­resszárió a minap, amikor Géraldine legutóbbi filmjét látta, azt mondta, a papá­nak: „Az ön tehetségének nem tíz. hanem száztíz szá­zaléka van a leányában.” Ez minden bizonnyal túl­zás, de tény, hogy kevés sztárnak jutott osztályrészül huszonkét éves korában az, ami Géraldine-nak: a közel­jövőben négy filmje fut egy­szerre a világban, mindnek ő játssza a főszerepét rí muzsika. — 14.07: Három hét a Közel-Keleten. — 14.37: Két dal­ciklus. PETŐFI 4.26—7.57: Azonos a Kossuth- rádiö műsorával. — Közben: 6.30: Torna. — 10.00—12.30: Zenés mű­sor üdülőknek. — 12.30: A Wind- sori víg nők. Részletek Nicolai operájából. — 13.02: Könnyűzenei híradó. — J3.32: Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazdaságáról. — 13.47: Vízállásjelentés. — Kettőtől hatig ... — 14.00: Hírek. — 14.05: Idő járás jelentés. — 14.08: Mai té­mák — mai dalok. — 14.19: Hang- szerszóiók. — 14.30: Falusi per­cek. — 14.35: Aranyvirág. — 14.55: Fiatalokról — fiataloknak! A TV MŰSORA KEDDEN! 17.58: Hírek. — 18.05: A Magyar Hirdető műsora. — 18.10: Csak gyerekeknek! Bábfitm-összeálli- tás. 1. Hétvégét játszunk! (Kis medve, nagy medve e. csehszlo­vák filmsorozat), 2. Nyülmulat- ságolt. (Szovjet kisfilm). — 18.40: Uj könyvek. — 18.45: Mai vendé­günk: Jedlicska Gyula, az MSZMP Nógrád megyei Bizott­ságának első titkára. — 18.55: Je­lentés Magyarországról. Élő mú­zeum. A tv kisfilmje Nógrád me­gyéről. — 19.25: Falusi dolgok­ról. — 19.50: Esti mese. — 20.00: Tv-híradó. — 20.20: Tekints em­bernek! Magyarul beszélő angol film. (14 éven felülieknek). — 22.05: Tv-híradó — 2. kiadás. KEDDI MŰSOR: Margitszigeti Szabadtéri Szín­pad: Ut a tánchoz (a Mojszejev együttes vendégjátéka, 8). Augusztus 1. — kedd KOSSUTH Margitszigeti Szabadtéri Színpad A BOLOGNAI OPERAHÁZ VENDÉGJÁTÉKA 1967. augusztus 5-én és 13-án este: 8 Arakor VERDI: ERNANI opera 4 felvonásban LUIGI OTTOLINI, DINO DONDI, CARLO CAVAp MARCELLA DE OSMA, ANNA LIA BAZZANI, VITTORIO PANDANO, FRANCO BORDONI. Vezényel: CARLO FRANCI 1967. augusztus 9-én: este 8 órakor CLASZ OPERA-EST Műsor: Részletek Verdi: Álarcosbál, A végzet hatalma, Rigoletto, Trubadúr. Rossini: Tolvaj szarka, A szevil- lai borbély, Giordano: André Chenier, Donizetti: A kegyencnő, Mascagni: Álarcosok, Puccini: Manón Les- caut című operákból. Verdi: Aida — II. felvonás (a bevonulástól) A Bolognai Opera Kórusa és Szimfonikus Zenekara Vezényel; ALFREDO GORZANELLI 1967. augusztus 6-án és 12-én: este 8 órakor BELLINI: NORMA opera 4 felvonásban; CHARLES CRAIG, MARGARET TYNES, BIANCA MARIA CASONI, FERRUCCIO MAZZOLI, GIANNA FINI, VITTORIO PANDANO. Vezényel: ALFREDO GORZANELLI

Next

/
Thumbnails
Contents