Esti Hírlap, 1970. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

Törölték Holczreiter és Földi eredményét Polumbusban, a súlyeme­lő-világbajnokság negye­dik versenynapján a köny- nyűsúlyúak léptek porond­ra. Tíz ország képviseleté­ben 12 sportoló küzdött egy­mással, közöttük az olim­piai, világ- és Európa-baj- nok lengyel Baszanowski, továbbá az Európa-bajnoki címet védő magyar Bagócs János. Akárcsak a júniusi szom­bathelyi EB-n, a szakembe­rek ezúttal is Baszanowski —Bagócs párharcot vártak a világbajnoki . címért. Meglepetésre azonban egy harmadik versenyző, a fia­tal lengyel Kaczmarek vit­te el az aranyérmet, Ba­szanowski lett a második és Bagócs a harmadik. A „nagy hármas” újra egymás között intézteiéi a könnyűsúly legelőkelőbb helyezéseit. Az 1969. évi varsói VB-n és EB-n ez volt a sorrend: 1. Baszanwski 445 kg, 2. Ba­gócs 430 kg, 3. Kaczmarek 425 kg. A júniusi szombathelyi EB-n: 1. Bagócs 432,5 kg, 2. Baszanowski 432,5 kg, 3. Kaczmarek 427,5 kg. Bagócs Columbusban nyomásban, lökésben és összetettben beállította az országos csúcsot. Jól meg­állta a helyét: nyomásban és lökésben világbajnok lett, összetettben pedig har­madik. A lengyelek szakí­tásban vertek rá Bagócsra, így jutott csak összetettben harmadik hely az Oroszlá­nyi Bányász versenyzőjé­nek. Nyomásban Bagócs 140' kilóval birkózott meg, ugyanennyi sikerült Kaez- mareknek is, Baszanowski 2.5 kilóval kevesebbet emelt. Szakításban Ba­szanowski 135 kilójával (1 kilóra a világcsúcstól) szemben Bagócsnak csak a 125 ment, Kaczmarek is 7.5 kilóval többet szakított Bagócsnál. Nyomás és szakítás után a'sorrend: 1. Baszanowski 272.5 kg, 2. Kaczmarek 272.5 kg, 3. Bagócs 265 kg. A 7,5 kiló hátrány miatt Bagócsnak lökésben már nem maradt reménye rá, hogy az egyik lengyelt is megelőzze. Baszanowski 165 kilós lökéssel fejezte be a versenyt, a fiatal len­gyel és magyar emelőnek a 167,5 kilón is sikeres volt a gyakorlata. Kaczmarek ezzel megnyerte a világ­bajnokságot, új világbaj­nokot avattak. Könnyűsúlyban világbaj­nok : Zbigniew Kaczmarek (Lengyelország) 440 kg (140, 132.5, 107,5), 2. Waldemar Baszanowski (Lengyelország) 437.5 kg (137,5, 135, 165), 3. Ba­gócs János (Magyarország) 432.5 kg (140, 125, 167,5), 4. Dehnavi (Irán) 420 kg (135, 125, 160), 5. Ono (Japán) 415 kg (132.5, 125, 157,5), 6. Silvino (Olaszország) 410 kg (122.5, 127.5, 155) és Wor (D.-Korea) 410 kg (125, 120, 165). Nyomás­ban világbajnok: Bagócs 140, 2. Kaczmarek 140 kg, 3. Ba­szanowski 137,5 kg. Szakítás­ban világbajnok: Baszanowski 135 kg, 2. Kaczmarek 132.5 kg, 3. Silvino 127,5 kg, ... 5. Ba­gócs 125 kg. Lökésben világ­bajnok: Bagócs 167,5 kg, 2. Kaczmarek 167,5 kg, 3. Won 165 kg. Pehelysúly után a len­gyelek könnyűsúlyban is elhódították az arany- és az ezüstérmet, az országok közötti pontversenyen így két nap alatt 24 pontot gyűjtöttek a korábbi 11 mellé — alaposan elhúztak. A pontverseny állása: 1. Bagócs Lengyelország 35 pont (7 versenyzővel a lehetséges 9-ből), 2. Magyarország 19 pont (4), 3. Irán 10 pont, 4. Japán 9,5 pont, 5. Szovjet­unió 4 pont, 6. Fülöp-szige- tek 3 pont, 7. Bulgária 2,5 pont, 8. Bulgária 2,5 pont, 8. Puerto Rico 2 pont, 9. Olaszország 1,5 pont,- 10. Indonézia 1 pont, 11. Dél- Korea 0,5 pont. Váratlan izgalmak kelet­keztek. Clarence Johnson, a nemzetközi súlyemelő szövetség amerikai elnöke bejelentette: a lepke- és légsúly arany-, ezüst- és bronzérmet nyert verseny­zőit a szabályok szerint doppingvizsgálat alá vetet­ték, és a 6 versenyzőből csak a légsúlyban világbaj­nok iráni Nassirinál nem találtak rendellenességet. A további 5 súlyemelőt, és­pedig lepkesúlyból a világ­bajnok magyar Holczrei- tertf—a második helyen végzett lengyel Szoltyseket és a harmadik helyezett szovjet Szmetanyint; lég­súlyból pedig az ezüstér­mes magyar Földit és a bronzérmes lengyel Tre- bickit törölték. Ha ez a döntés végleges — Johnson kijelentette: nem vár óvást — akkor Magyarország 12, Lengyel- ország 6 (Szoltysek és Tre- bicki kiesése 9 pont lenne, de Smalczer előlépne a versenyben elért 5. helyé­ről a másodikra, tehát plusz három pont) és a Szovjetunió 4 pontot veszí­tene. Teljesen új helyzet állna elő. ' Amennyiben az öt versenyző kizárása végleges, a két súly­csoport új eredménye (közöl­ték: minden súlycsoport dobo­gósait megvizsgálják, a pe­helysúly kontrolijáról még nem kapták meg az orvosi je­lentést) . Lepkesúly: a verseny alap­ján 1. Holczreiter 342,5- kg, 2. Szoltysek (lengyel) 330 kg, 3. Szmetanyin (szovjet) 330 kg- Az ellenőrző vizsgálat után: 1, Del Rosario (Fülöp-szige- • telei) 325 kg, 2. Smalezerz (len­gyel) 317,5 kg, 3. Dephitos (in­donéziai) 307,5 kg. Légsúly: a verseny alapján: 1. Nassiri (iráni) 362,5 kg, 2. Földi 362.5 kg, 3. Trebicki (len­gyel) 357,5 kg. Az ellenőrző vizsgálat után: 1. Nassiri (irá- ni)*^62,5 kg, 2. Ando (japán) -352.5 kg, 3. Baez (Puerto Ri- có-i) 335 kg. Furcsa híreket kaptunk tehát Colunibusból, ame­lyek megítélésekor fi­gyelembe kell venni, hogy olyan prszágban (USA) van a VB, amely a ko­rábbi évtizedben eredmé­nyes volt a súlyemelés­ben, de az utóbbi időben elmarad a szovjet, a len­gyel és a magyar csapa­tok teljesítményétől. Vár­ható volt, hogy minden eszközzel igyekeznek majd csökkenteni sporto­lóink eredményességét. Gyanús mindenképpen az a döntés, amely a hat érintett közül két lengyel, két szovjet és két magyar versenyzőt érint, s egyet­len amerikait sem. S aki­nek az eredményét hely­benhagyták, — iráni Nas­siri —, nem veszélyes az Egyesült Államok pont­versenyben elfoglalt jó helyezésére. Vegyes be­nyomásokat kelt ben­nünk, hogy a szabályok értelmében kontrollvizs- gálatnak csak az első há­rom helyezettet vetik alá, s miután kifogás merült fel ellenük, olyanok lép­nek .helyükbe, akik a do­bogón nem bizonyultak jobbnak és vizsgálatra sem kellett menniök. A szovjet, a lengyel és a magyar súlyemelők évek óta járják a világot; a nagy versenyeken mindig orvosi vizsgálatokat is vé­geztek rajtuk, de kifogá­sok soha nem merül iek fel ellenük. Érthető tehát, hogy az érdekeltek máris erélyes tiltakozást jelen­tettek be a VB illetékes bizottságánál. helyért játszhatnak Rotterdamban, a női ko­sárlabda Európa-bajnokság 4. fordulójában a magyar válogatott Olaszország el­len megszerezte első győ­zelmét 75:44 (38:19) arány­ban. A magyar csapat legjobb dobói: Hegedüsné (26), Czi- rákyné (24), Horváth (12) és Tarjányi (9). A vesztes csapatban Agostinelli (12) volt a legeredményesebb. A ■magyar válogatott utolsó csoportmérkőzését Fran­ciaország ellen vívta és 54:49 arányban vereséget szenvedett. így Belgium, Olaszország és Ausztria csapataival a 9—12. he­lyért játszhat. A 9-12. Magyar est a sportpalotában NÉHÁNY ZSŰRITAGOT FÖLDRETEPERTEK AZ ELÉGEDETLEN OLASZOK ANKARAI TELEXTUDOSITASUNK Magyar est volt tegnap az ankarai Atatür^ Sport- palotában. Nemcsak azért mondhatjuk ezt, mert Pézsa Tibor megszerezte a világbajnoki címet, és visszaszerezte a magyar sport tekintélyét, hanem azért is, mert Maróttal együtt az izgalmas döntő­ben nagyszerű atmoszférát teremtettek. Pézsa ragyogó teljesít­ményét még az sem ho- mályosíthatta el, hogy az olaszok az utolsó asszó, a Vinokurov—Montano ta­lálkozó végén a kard egyé­ni döntő véghajráját bot­ránnyal fűszerezték. Sze­Géczi volt a mérkőzés hőse „Ellenállt a magyar ka­pus a Liverpoolnak ”, „Mesteri védekezés és csak egy gól előny” — ilyen és hasonló címekkel számol­nak be a ma reggeli lapok a kedd esti l:0-ás Liver­pool—Ferencváros EVK mérkőzésről. Kétségtelen, hogy a mérkőzés hőse Géczi István kapus volt. Szinte hibátlanul, bravú­Két bajnoki pont és továbbjutás a BEK-ben A MAI KÉT FŐVÁROSI LABDARÚGÓ­MÉRKŐZÉS TÉTJE A Hungária körúton 15.30, a Megyeri úton 18 órai kezdettel kerül sor a mai nap, két érdekes ha­zai labdarúgó eseményére, az MTK—Salgótarján baj­noki találkozóra, illetve az Újpesti Dózsa—Crvena Zvezda BEK-mérkőzésre. — A Szucsányi tragikus halála miatt elmaradt baj­noki találkozónkon válto­zatlan az összeállítás — mondta kérdésünkre Pa- licskó Tibor, az MTK ed­zője. ■*— Most két hazai mérkőzés előtt állunk; ma az SBTC, vasárnap a Du­naújváros lesz az ellenfél. Mindent el kell követnünk, hogy ezen a két viadalon a lehető legjobban szerepel­jünk, mert ez segítené a felzárkózást a táblázaton. Azt hiszem, hogy ha a csa­pat meg tudja ismételni azt a szervezett, okos játé­kot, amelyet az Újpesti Dózsa ellen mutatott — bár az SBTC nagyon jó formában van —, megsze­rezheti a két pontot. . Tegnap este villanyfény­nél tartott edzést Újpesten a belgrádi Crvena Zvezda, a magyar bajnokcsapat mai ellenfele: — A zágrábi bajnoki ta­lálkozón láttam a Crvena Zvezdát, s azt hiszem, hogy helyesen teszem, ha felhívom néhány kitűnő já­tékosára a magyar közön­ség figyelmét — mondta kérdésünkre Baráti Lajos, a lila-fehérek mestere. — Dzsajics klasszisát jól is­merjük valamennyien, de kívüle még vannak a csa­patnak jelentős ászai. Ilyen szerintem a legutóbb 8-as számmal szerepelt Acsimo- vics, a 7-es Jankovics és Krivohucsa, aki előrelát­hatóan ma is középhátvé­det játszik. A csapat egyik legnépszerűbb játékosa a kb. 150 centiméter ma­gasságú Mihajlovics, aki minden bizonnyal Európa legkisebb élvonalbeli lab­darúgója. Mint balössze­kötő, félelmetes lövő, . a Crvena Zvezda szabadrú­gásainak mesterlövője, aki­re nagyon kell majd vi­gyáznunk. — Nagyon jó mérkőzést várok, amelyen el kell érnünk a tovább­jutást — fejezte be beszél­getésünkét. — De ehhez legalább kétgólos előnyre, lenne szükségünk .., Összeállítások: MTK: Brünyi — Török, Olálí, Csetényi, Rab — Strasszer, Dunai — Oborzil, Koritár, Szu- romi, Kunszt. SALGÓTARJÁN: Szőke — Csikós, Kmetty, László, Vertig — Szalay, Básti — Kriskó, Hor­váth, Répás, Jeck. Játékvezető: Soós G. ÚJPESTI DÓZSA: Borbély — Káposzta, Solymosi, Juhász — Dunai III., Noskó — Fazekas, Göröcs, Benc, Dunai II.. Zam- bó. ' CRVENA ZVEZDA: Dujko- vics — Gyories, Knvokucsa, Antonijevics — Oojcsmovszki, Kéri — Jankovics, Osztojies, Acsimovics, Mihajlovics, Dzsa- jies. * Játékvezető: Becsirov (bol­gár). rosan védett, tír volt a le­vegőben, hiába támadták olykor ketten-hárman is. Mint az várható volt a hazai együttes mindent a támadásokra tett fel, hogy otthon megfelelő előnyt .jzerezzen. Ennek ellenére ä zöld-fehérek — dicsére­tükre legyen, mondva >— az első félidőben sem védekeztek több játékos­sal, mint amikor otthon bajnoki mérkőzést • ját­szanak. .Szünet után'már nem volt ilyen hadrend, csupán egy feladat, a védekezés. S hogy sikerült 1:0-val vé­gezni, abban o ferencvárosi lelkesedés is közrejátszott. Lehet azon vitatkozni, hogy ekkor kevésbé volt szép a játék, de kupamér­kőzésen az eredmény a fontos, s ezt a célt — csak minimális vereséggel for­dulni — a csapat elérte. — Szinte már angol spe­cialisták vagyunk, annyit játszunk velük — mondta Juhász István. — Éppen ezért azzal is tisztában vagyunk, hogy Budapesten sem lesz könnyű dolgunk. Bili Shankey, az angol menedzser csak annyit volt hajlandó nyilatkozni: „Nincs szerencsénk a ma­gyarok ellen, de azért még nem adtuk fel a reményt". Ez utóbbi kijelentés figyel­meztetés a ferencvárosiak­nak, nehogy azt gondolják, már kétvállra fektették az angol együttest. Sőt... De ha a Népstadionban is „li­verpooli” akarással játsza­nak a zöld-fehérek, ismét nagy nemzetközi sikerrel lehetnek gazdagabbak. rintük a zsűri hibásan ítélt Vinokurov javára, s a vi­ta hevében — ez is ritkán fordul elő a vívó-világbaj­nokságok történetében — néhány zsűritagot a föld­re tepertek. A gumibotos rendőrök ha­mar rendet teremtettek a pástok környékén, s az tin­Pézsa Tibor nepélyes eredményhirde­tést már nem zavarta meg semmi. Pézsa az első pillanattól kezdve magabiztosan, ak­ciódús megoldásokkal ha­ladt a világbajnokság felé. Ez a hidegvérű, a nyugodt­ságát mindvégig megőrző sportember sokkal nagyobb hatással volt a semleges nézőkre, mint a többiek, akik — Marót kivétel — látványos tetszés-, vagy nemtetszés nyilvánításuk­kal- igyekeztek befolyásol­ni a zsűrit. — Méltó kezekbe került az egyéni kardvívás arany­érme — nyilatkozott a szov­jet exvilágbajnok, Szigyak. — Ellenem kétszer is győ­zött. Az újonc Marót Péter, bár a döntő utolsó helyén végzett, kitűnően helytállt. Pézsa egyébként már az egyéni küzdelmek befejezé­se előtt három asszóval vi­lágbajnok volt. Erről min­denki meggyőződhetett, amikor az új világbajnokot a magyar tábor felkapta és levegőbe dobálta. A magyar táborban nagy az öröm. A tavalyi sikerte­len VB után, úgy látszik, megtört a jég, s a meré­szebbek már számolgatnak a további esélyekről. Na­gyon készülnek a ma esti , döntőre a férfi tőrözőink is: — Olyan sikerre nem számíthatunk, mint kard­vívóink — mondta Kamu- ti Jenő dr. —, de jó lenne bekerülni a hatos döntő­be... (t-y) Gázfűtés? De mivel?... Ónix? F8? Salgotherm? Héra? Calor? A kereskedelmi forgalomban kapható gázfűtő­berendezések tesztje a r r NAGYÍTÓ 3- számában.­az ár, a teljesítmény, a hatásfok, az üzem- biztonság és a többi jellemző összesítése, amelyeket vásárláskor mindenkinek ismernie kell Mielőtt- választana, feltétlenül olvassa el a című új, képes folyóiratot

Next

/
Thumbnails
Contents