Ethnographia • 6. évfolyam (1895)

ÉVES TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOM. I. Értekezések és leírások. Lap Balásy Dénes: Udvarhelymegyei babonák 53 Bellosics Bálint: Dodola. (Adatok az esőcsináláshoz) 418 Bezsán Miklós : Néphit és népszokások a karasmenti románoknál . . . 423 Csáky Elek : Somogymegye lengyeltóti járásának néprajzi viszonyai . . 227 Csáky János: A „pünkösdi király" választása Ugocsában ...... 226 Demeter D''nes; Udvarhelyi népmondák 240 — — Csallóközi ós fejérmegyei népmondák 242 Elekes Sándor : Gernyeszegi babonák és népszokások 49 Farkas Lajos: A „kállai kettős" 288 Gál Kálmán: Temetési szokások a Nyárád mellett 222 — — Határkerülés és húsvéti öntözés a Nyárád vidékén 301 — — Lakodalmi szokások a Nyárád mellett 401 Gönczi/ Ferencz : Göcseji népszokások 320 Herrmann Anfal <lr : Adalékok az idővarázsláshoz Magyarországon . . 198 Hunföldi Lehel: Etimológiánk áprilisi hajtásai 141 Istvánffy Gyula: Paláz. babonák és gyermekjátékok 108 Jakab József: Rákóczy leánya , 307 — — Szatmármegyei babonák 309, 410 + Jankó János dr. : A székely ház . r.'.'iít. ?<8 Ítfil.li81fiT ..Ili . .. . 18 Kálmán// Lajos: A magyar halászok vízi ellenségei 102 Kolnmbán Samu: Haller „Hármas Istóriájának" egyik meséje székely köntösben 71 — — A hósdáthiak népszokásai . 119, 213 — — Adatok az udvarhelymegyei székely néphithez 298 — — Hétl'alusi csángó babonák 398 Kovács Bálint: A zágoni nép szokásai és babonái 396 Kovács János : A czigányok Szegeden 187, 280, 388 Kristály Balázs : A lidércz a székely néphitben ........ 105 — — A csíki székelyek időjóslásai . 118 — — Székely népmonda a Katnstaváról 239 Lázár István; Néprajzi adatok Alsó-Fehórmegyéből ........ 304 Lehóczky Tivadar: Régi ruthén puskaportartók 37 Li»dner Ernő : Magyar népdal-könyvemből 178 Medveczky Soma: Liptói tót népszokások 440 Melich Jánox: Cseh-szláv ethnograíiai kiállítás Prágában . . . . . . 277 Munkácsi Bernát dr. : Török eredetü-e a magyar nemzet?. .' . ; . . 1 — — Farkaseskü a régi magyaroknál 73 — — A magyar nemzet törökségéhez 83 — — A török műveltség hatáskora 135 — — Ad „Magnam Hungáriám" 140 — — Az „ugor" népnevezet eredete 349 Nagy Géza: A székely írás eredete 269 Nemes Mihály: A talahorvölgyi ruthén nép lakodalmi szokásai .... 429 Pongor István (ifj ): A debreczeni „nyeregből való lóhajtásról" . . . .219

Next

/
Thumbnails
Contents