Ethnographia • 14. évfolyam (1903)

XIV.évfolyam. 1—2. füzet. 1903. ETHNOGRAPHIA A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG ÉRTESÍTŐJE. SZERKESZTIK : Dr. MUNKÁCSI BERNÁT És Dr. SEBESTYÉN GYULA 4* • •> MELLÉKLET : АNÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK ÉRTESÍTŐJE Szerkeszti ' De. SEMAYER VILIBÁLD. A társaságot illető pénzek egy • szereién a MAGTAB. NÉPRAJZI TÁRSASÁGNAK, a felszólalások és lakczimbeíelen ­tések pedig ÍEICHTINGEK Gt6zÖ pénztároshoz íBpest.YII., Arena-út 66.ez.) küldendők. Előfizetési ага Б kor. Bolti ára 10 kor, A folyóiratot illető küldemények MUNKÁCSI BERNÁT-hoz (Bpest, VI. ker., Gyár-n. 48. sz.) vagy SEBESTYÉN GYTTLA-hoz (M. Nemzeti Muzenm) küldendők. A társasod ügyíiteléhez tartozó rátok a iőt'tkári hivatalnak (M. Nemz. Múzennj) cimezendők. A tagoknak a tagdíj fejében jár. Meg-jelenik július és augusztus kivételével minden hónapban. BUDAPEST A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG KIADÁSA.

Next

/
Thumbnails
Contents