Ethnographia • 50. évfolyam (1939) /Népélet/

ÉVES TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOM. Tanulmányok. Balogh József: „Vedd iöl és olvasd!" 250-254 Banó István: A magyar népi epika életformája 1—9 Bálint Sándor: Adatoka magyar búcsújárás néprajzához 193—200 Benkő László : Szeged-Felsőtanya népe . ^ 347—358 Berze Nagy János: A „katekizmusi ének" és a néphagyomány szám­szimbolikája 111 —135 Berze Nagy János : Egy kevéssé ismert népballadánk nyomai 342—346 Czakó Elemér: Ábécénk életrajza 300—307 Dégh Linda: A magyar népi színjátékról 78—90 Dömötör Sándor: Solymossy Sándor és a magyar néprajz 183—187 Dömötör Sándor: A boszorkányok gyűlése a magyar néphitben 210—221 Gönczi Ferenc: A betyárvilágról 358-360 Gunda Béla : Az állatok Achilles-inának elvágása az euráziai vadászkultú­róban 38—41 Kársai Géza: Főrév és színháztörténet 200—210 B.Luby Margit: Virágos a kedvem — 238—250 Major Erűin : Liszt Ferenc és a magyar zenetörténet 308—342 Manga János: Népi hangszerek a Felföldön 135—153 Marót Károly: Szent Iván napja.. 254—296 Melich János: Adalék a magyarországi hídjátékokhoz 90—111 Ortutay Gyula: Solymossy Sándor a szegedi egyetemen 188—192 Ortutay Gyula : A magyar népköltési gyűjtemények története 221—237 Papp László : Népi jogszokásaink némely kérdéséről — 68—77 Relkovic Davorka : Hun és magyar vonatkozású mondák nyugati szom­szédainknál 55—65 Cs. Sebestyén Károly : A székelykapuk pálmafája 296—300 Tálasi István: A bakonyi pásztorkodás 9-37 Vajkai Aurél: Adatok a népi orvosláshoz a Bakony-Balaton vidékén 65—68 Vámos Ferenc : A magyar összehasonlító háztörténet feladatai 41—54 — — : Solymossy Sándor munkáinak jegyzéke 360—364 Kisebb közlemények. Banó István: Két szem mogyoró. Népmese ___ 159—161 Bátky Zsigmond: Baksál 154 Bátky Zsigmond: Kacs, kamóca, kalács 154—155 Bátky Zsigmond: Cucorka 155—156 Bátky Zsigmond: Teplő 156—157 Bátky Zsigmond: Hepp! Hepp! 157 Bátky Zsigmond : A dob néhány származéka 157—158 Bátky Zsigmond: A mezőkövesdi Tubulykás dűlőnévhez 158 Bátky Zsigmond: A bedó és tidó-hoz 158—159 Benda Kálmán : Tudósítás Jász-Apáthy városában uralkodó cholera nyava­lyának gyógyítási módjáról 1831. esztendőben 166—167 Benda Kálmán : Almásy Ignác jászkun főkapitány rendelete 1782-ből a ci­gányok viseletéről 167—168 Dégh Linda: Három népmese 161 —165 Manga János: Tardoskeddi és felsőszemerédi fonójáték 169—170 Molnár Balázs: Milyennek ismerték a komédiák a szalontai disznót 168 Seemayer Vilmos: Kanászjóreggel ._ 166 Tábori György : Kvasjenka készítés 168—169 Vita Zsigmond: Nagyenyed vidéki turkások 165—166

Next

/
Thumbnails
Contents