Ethnographia • 95. évfolyam (1984)

ÉVES TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOM — TABLE OF CONTENTS Tanulmányok — Articles Andorka Rudolf—Balázs-Kovács Sándor: A háztartás összetétel típusai és vál­tozásai (Sárpilis, 1792 — 1804). Types and changes of household struc­ture (Sárpilis, 1792-1804) 177-241 Balogh István: Kertek Debrecen környékén a XVI—XVII. században. Adatok a kertek és kertes települések történetéhez. Gardens and enclosures in the environs of Debrecen in the 16th and 17th century 505 — 519 Bencsik János: Mindennapi élet a XVIII. századi Nánás szálláskertjein. Every­day life in the farm-yards of Nánás in the 18th century 541 — 557 Bürke, Péter: A populáris kultúra a történettudomány és az etnológia mezs­gyéjén. Popular culture between history and ethnology 362 — 373 Csikhelyi Lenke: A bolgár hősi énekek magyar vonatkozásai. Ungarische Be­ziehungen in der bulgarischen Heldenliedern 10— 15 Gsisztov, Kirill V.: Hagyomány és variabilitás. Tradition und Variabilitát .... 374 — 383 Európa néprajza — néprajzi kutatások Európában. The Ethnology of Euro­pe — ethnological research in Europe 353 — 443 Kisbán Eszter: Korszakok és fordulópontok a táplálkozási szokások történeté­ben Európában. Sequences and periocls of change in the history ofEuro­pean culinary customs 384—399 Kovács Ágnes: Az égig érő fa meséjének magyar redakciói és samanisztikus motívumaik. Die ungarischen Redaktionen des Márchens vom Him­melhohen Baum (AaTh 468) und ihre schamanistischen Motive 16— 30 Kovalcsik Katalin: A szlovákiai oláh cigányok népzenéje. The Folk music of the Vlach Gypsies of Slowakia 256 — 271 Márkus Kinga: A madárrá változót t fiú. Az AaTh 720 néhány iráni meseválto­zatáról. The Boy who became a bird. Somé Iranian versions of AaTh 720 31 — 52 Martin György: Népi tánchagyomány és nemzeti tánctípusok Kelet —Közép­Európában, a XVI — XIX. században. Peasant dance traditions and national danco types in East-Central Europe, 16 — 19th Century 353 — 361 Mohrmann, Ruth-E.: A városi népi kultúra kvantitatív elemzésének lehetőségei és határai. Prospects and limitations of quantitative analysis in histo­rical studies of úrban popular culture 429 — 443 Nagy Jenő: Az erdélyi magyar felsőruha és a szász Fálsche. Die ungarische felsőruha und die Fálsche der Sachsen in Siebenbürgen 242 — 255 Orosz István: Településrend és a kertek típusai Tokaj-Hegyalja mezővárosai­ban a XVII —XVIII. században. Settlement-pattern, gardens, enclo­sures and outer farm-yards in country-towns of Tokaj-Hegyalja, 17th — 18th century 520-54.0 Troska, Gea: Az észt falusias települések a XIX. században. Der Wandel des estnischen Siedlungssystems im 19. Jahrhundert 400 — 428 Új tanulmányok Györffy István egyik témájához. Centenary of István Györffy's birth: New contributions to one of his research themes .... 505 — 557 Vincze István: A bortárolók történeti formái: verem — dolium — hordó. Die historischen Formen der Weinlagorung: Grube — Dolium — Fass 1— 9 Közlemények — Communications Fekete János: Kiskunfélegyházi útmenti keresztek. Wegkreuze in Kiskunfél­egyháza 80—106 Réthely Jenő: Útszéli keresztek Keszthely környékén. Wegkreuze in der Umge­bung von Keszthely 53— 79

Next

/
Thumbnails
Contents