Ethnographia • 101. évfolyam (1990)

ÉVES TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOM - TABLE OF CONTENTS Tanulmányok - Articles Behringer, Wolfgang: Rossz idő, éhínség, félelem. Az európai boszor­kányüldözések klíma-, társadalom- és mentalitástörténeti okai. Dél-Németország példája. (Weather-Famine-Fear; Climatic-, So­cial- and Mentality-Historical Reasons of Witch-Hunt in Europe. Example of South-Germany.) 357-383 Bošovic­Stulli, Maja: Horvátországi boszorkányperek és boszor­kánymondák. (Hexenprozesse und Hexensagen in Kroatien.) 494-513 Cserbák András - Gáborján Alice : XVIII. századi magyarországi pa­rasztábrázolások és viselettörténeti tanulságaik. (Graphic Repre­sentations of Peasants in 18th-century Hungary and their Lessons for the History of Clothing.) 51-74 Csobai Lászlóné: A Magyarországi Néprajzi Társaság Román Szakosz­tálya. Életrajzi vázlatok. (The Rumanian Division of the Hunga­rian Ethnographic Society. Biographical Sketches.) 90-95 Flórián Mária: A "sárközi szőttes" története. (History of the "Home­spun of Sárköz".) 194-255 Ginzburg, Carlo: Eksztatikus repülések - eksztatikus csaták. (Ecstatic Flights - Ecstatic Fights.) 357-362 Grynaeus Tamás: A magyar boszorkány egyes vonásainak szociálpszi­chológiai értelmezése. (Some Social - Psychologic Aspects of the Hungarian Witch Beliefs) 465-474 Kurocskin, A. V.: A boszorkány alakja az ukrán folklórban. (Die Hexengestalt in der ukrainischen Folklore-Tradition.) 514-520 Kristóf Ildikó: Boszorkányok, "Orvos Asszonyok" és "Parázna Sze­mélyek" a XVI-XVIII. századi Debrecenben. (Witches, "Medi­cine Women" and "Lewd Persons" im Debrecen in the 16th-18th Centuries.) 438-466 Krupa András : Ipolyi Arnold Magyar Mythologiájának szlovák vo­natkozásai. (Slovakian Comparative Data in the "Magyar Mytho­logy" of Arnold Ipolyi 1857.) 73-89 Niedermüller Péter: Adatok a magyar folklór szövegbázisának meg­konstruálásához a XIX. században..(Data on the Construction of the Textual Base of Hungarian Folklore in the 19th Century.) 96-104 Rajsp, Vinkó: Boszorkányperek Szlovéniában. (Hexenprozesse in Slo­wenien.) 520-532 Schmidt Éva: Az obi-ugor mitológia és a medvetisztelet. (The Ob-Ugrian Mythology and the Bear-Cult.) 149-193 Soman, Alfred : A boszorkányság dekriminalizációja: levezethető-e a francia tapasztalatból egy európai modell? (Decriminalizing Witchcraft: Does the French Experience Furnish a European Model?) 475-493

Next

/
Thumbnails
Contents