Falu és Város, 1949. január-június (3. évfolyam, 1-12. szám)

1949-01-01 / 1. szám

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZSÉGPOLITIKAI SZEMLE SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG; DR. BEÍR JÁNOS, DR. DESZKÁS JÁNOS, FODOR GYULA, FÖLDES MIHÁLY' HÁZI ÁRPÁD, DR. KÁDÁR IVÁN, KÖBÖL JÓZSEF, DR. Vi^A FERENC A magyar megújhodásért nem elkülönülve és elzár­kózva kell dolgozni, hanem együtt a társadalmi megúj­hodásért küzdő, dolgozó osztályok nagy nemzetközi hadseregével. A magyar és az emberi békesség megvalósításához erő kell és hatalom a béke magyar és nemzetközi ellen­ségeinek fékentartására és megsemmisítésére. A szocializmust építő ma­gyar népi demokrácia to­vábbi megszilárdításával, 1 erejének éé hatalmának gyarapításával gyorsítjuk saját felemelkedésünket, járulunk ho2zá a népek test­vériségének és békéjének megvalósításához. (Révai József) Olyan erővé és hatalommá tesszük barátságunkat a nagyr szovjet néppel, amely mind békés, mind viharos időben minden akadálvon J át megvédi népünk szabad- ságát és függetlenségét és biztosítja szabad népünk számára a boldog emberi jövőt. (Farkas Mihály) V ____J , ___-J

Next

/
Thumbnails
Contents