Állami gimnázium, Fehértemplom, 1886

A FEHERTEMPLOMI M. К IH. ÁLLAMI FÖGYMNÁSIUM I J FJ! 0 j g AZ 1880 7. TANÉVRŐL KÖZLI GEKEYICS GUSZTÁV KiR. IGAZGATÓ. FEHERTEMPLOM, 1887 NYOMATOTT WUNDER GYULÁNÁL. vm r^lfi тт(пттп Ш »ff

Next

/
Thumbnails
Contents