Állami gimnázium, Fehértemplom, 1890

FEHÉRTEMPLOMI 1 DB. ÁLLAMI FÖGYMNASIUM értesítője AZ 1890- 91. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI G E К EVICS GIS T А V, KIK IGAZGATÓ. FEHÉRTEMPLOM NYOMATOTT WUNDKR GYULA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1891.

Next

/
Thumbnails
Contents