Állami gimnázium, Fehértemplom, 1890

FEHÉRTEIPLOMI M. HL ÁLLAMI FOGYMNASIUM и ___ a aa ertes $Tо i E AZ 1890 91. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI « К H E V I € S (< 1 H T Á V, KIB. IGAZGATÓ. FEHÉRTEMPLOM NYOMATOTT WUNDER GYULA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. I. i " ТГ : líi.Bi mi Ч1Д.ППЛ A

Next

/
Thumbnails
Contents