Állami gimnázium, Fehértemplom, 1902

FEHERTEMPLOMI M. KIR. ALLAMI FÖGYMNASIUM » »I! AZ 1902-1903. TANÉVRŐL,. KÖZZÉTESZI Ií О I) N Á R GYÖRGY, IGAZGATÓ. FISHÉRTEMFbQM. NYOMATOTT WUNDER GYULA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents