Állami gimnázium, Fehértemplom, 1905

FEHÉRTEMPLOMI M. KIR. ÁLLAMI Ц FŐGIMNÁZIUM ;vi AZ 1905 — 1906. TANÉVRŐL. — ...->••«—:— KÖZZÉTESZI BOD^TÄK Gr^TÖIKGKZ", FŐGIMN. IGAZGATÓ. FEHÉRTEMPLOM NYOMATOTT KUHN PÉTER KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents