Fehérvári Hírek, 1947. szeptember (3. évfolyam, 198-221. szám)

1947-09-02 / 198. szám

tíi. evfotyam 198 szám Ara 40 fillér Bp.vr Lapzárta a 4. oldalon s 1,800.000 összeszámlálft szavazat részletei s Diós- győr, Hatvan, Kapuvár 90—90 százalék kommunista győzelem ! iy*H. szeptemoer z rvedd adé;..ia~u*17# ^tiui>NiHERVAR és FEJÉR, MEGYE DEMOR RATI К US N А P 1 L A P J А Felelős szerkesztő : BERTALAN IMRE. í ^ I rv z-*": Nagybudapesten és országos viszonylatban is biztosan mini mi ii hí in ii i i f ■'П'ии " : ni ni [finn Т1ЛТИ1—•-mi nmiiir i mi r mim i it i i hii i i—i i inn hi — vezet a Magyar Kommunista Párt! Többségben a koalíció! — Fejérmegyében második a Magyar Kommunista Párt! — Székesfehérváron 60 százalékos kommunista gyarapodás 1 Országfos részleteredmények ma reggel 6 órakor: 1. Magyar Kommunista Párt 25 százalék 2. Szociáldemokrata Párt 21.9 3. Demokrata Néppárt (BarankOViCS) 21.1 _ 4. Független Kisgazdapárt Í3.5 5. Pfeiffer Párt 1Г1, 6. Nemzeti Parasztpárt 7‘4, 7. Balogh-párt 4'5, 8. Radikális Párt (Pe- yer-Zsolt) 2'9, Polgári Demokrata Párt Г6, és végül Schlachta M. Г2 százalék ti ti it A magyar nép döntött. Mégpedig, amint az előre lát­ható volt, a demokrácia mellett s elsősorban a Kommunista Párt mellett döntött, az eddig beérkezett részletes és nem egy végleges eredmény szerint. Ez a választás valóban a demokrácia és a reaki ió mérkőzése volt- országszerte, de nem utolsó sorban Fejér megyében. Legnagyobb meglepetése a választásnak, hogy a Független Kisgazdapárt a kis pártok, közé került. Összetűzésről az ország egyetlen területéről sem érke­zett eddig jelentés, azonban Fejér megyében történtek kísér­letek visszaélések elkövetésére, amelyeket a rendőrség gyors közbelépése még a kora reggeli órákban leszerelt. Székesfehérváron már szombaton este megjelentek az angol és amerikai újságírók s a_választás napján szorgal­masan látogatták a körzeteket. Több közülük egészen jól beszélt magyarul. Rendzavarásra, vagy verekedésre Fejér megyében és Székesfehérváron sem került sor, ilyen nyu­godt, csendes lefolyású választás még nem volt Magyar- országon. . Székesfehérváron — a helyi viszonyok ismeretében — nem jelentett meglepetést a Keresztény Női Tábor 34.5 százalékos előretörése. A lényegesen gyengébb vidéki ered^ mények azonban ezt a fehérvári eredményt alaposan le­faragták. Megyénkben a Kisgazdapárt még megtudta tartani elsőségét, Székesfehérváron azonban 1945-höz képest 9000 szavazatot vesztett, mintegy 80 százalékot. Nyomában a Kommunista Párt tartja a második helyet és az eddigiek szerint a Szociáldemokrata Párt biztosan tartja a harmadik helyet. • Az 1945-ös állapothoz képest visszaesést mutat a Nem­zeti Parasztpárt, mig a Polgári Demokrata Párt Székesfe­hérváron 0.1 százalék jelentéktelen veszteséget szenvedett. Erősen lemarad! megyénkben a Radikális Párt is, nála lé­nyegesen jobb eredményeket ért el a Balogh István pártja. A Kommunista Párt a legutóbbi 1440 szavazattal szem­ben most Székesfehérváron 2338 szavazatot kapott, ami kb. 60 százalékos gyarapodást jelent. A Szociáldemokrata Párt 5745 szavazata közül 10 százalékos csökkenést jelent a legutóbbi 6-68-a! szemben. " * (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents