Fejér Megyei Hírlap, 1970. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

4 HÍRLAP Srerda, 1970, sxeptember life Meglepetés pehelysúlyban: Nowak a világbajnok —Benedek új országos csúccsal a negyedik Columbusban, magyar idő szerint keddre virradóra meglepetésekkel ért véget a pehelysúlyúak versenye a súlyemelő világbajnoksá­gon. Benedek János 382,5 kilós új országos csúccsal a 4. he­lyet szerezte meg. Benedek 2.5 kilóval szárnyalta túl az 1969. szeptember 22-én Var­sóban elért 380 kilós rekord- jás, s ugyancsak 2,5 kilóval javította meg lökésben is az országos csúcsot 145 kilóról 147.5 kilóra. Benedek ezen­kívül szakításban beállította az országos rekordot, továb­bá 7.5 kilóval ért el jobb eredményt, mint a szombat- helyi Európa-bajnokságon. Az országok közötti pont­versenyben a magyarokkal nagy harcban álló lengyelek az arany és az ezüstérem el- hódításával 12 pontot sze­reztek Benedek 3 pontjával szemben. A lengyelek az él­re ugrottak, nyolc pont az előnyük a magyar csapat előtt. Meglepetésre a Szov­jetunió légsúly után pehelv- ben sem indított versenyzőt, könnyűsúlyút nem vittek a VB-re. így maid csak váltó­súlyban lesznek érdekeltek. A pehelysúly' 1970. évi vi­lágbajnoka: Mieczislaw N°- wak (Lengyelország) 392.5 kg (127.5. 115. 150), 2. Jan Wojhowski (Lengyelország) .386 kg (117.5, 120, 147.5), 3. Yóshijuki Miyake (Japán) 382,5 kg (120, 117,5, 145), 4. Benedek János (Magyaror­szág) 382,5 kg (120, 115” 147.5 kg). A világbajnokság negyedik napján a könnyűsúly küz­delmeire került sor. A ma­gyar színeket az Európa- bainoki. címet védő Bagóes János (Oroszlányi Bányász) képvi selte. Birkózás Fehérvári siker az emlék­versenyen Pillanatkép az 52 kg-os súlycsoportúak versenyéről. A magyar Doncsecz és a jugo­szláv Maturaga küzdelméből a Bp. Hon­véd versenyzője került ki győztesen. A Magyarország—Jugoszlávia válogatott kötöttfogású birkózó viadal után, a Jenei Károly nemzetközi egyéni emlekversenvre népes mezőny gjoilt össze az útépítési tech­nikumban. A magyarok mellett jugoszláv és finn versenyzők is rajthoz álltak. A Szondi SE és a finn bajnok Helsinki Paine Miehe közötti küzdelemben a fehérváriak 3,5:2,5 arányban bizonyultak jobbnak. A győzelmeket Seres F., Kőszegi, valamint. Kovács szereztek. Nagyváradi döntetlent ért el. A kétnapos egyéni versenyen kisszámú, de annál lelkesebb közönség buzdította a birkózókat. Egyszerre két szőnyegen ren­dezték meg a viadalokat. A döntőik vasár­nap délután fejeződtek be. Szép fehérvári sikert hozott, az emlékverseny: a Szondi SE 35 ponttal lett az első,' a Ferencváros (28) és a Budapesti Vasas (23) előtt. Matura Mihály, a birkózószövetség elnöke meleg szavak kíséretében adta át az érmékét és a nagyon értékes tiszteletdíjákat. 48 kg-os súlycsoport: 1. Seres F. (Szondi SE), 2. Seres I. (Szondi SE), 3. Trenka (D. Kohász). 52 kg: 1. Doncsecz (Bp. Honvéd), 2. Ukkola (Finnország), 3. Piricz. 57 kg: 1. Turba (BVSC). 2. Kujarine (Finnország), 3. Idei (férencváros). 62 kg: 1. Pekka (Finn­ország). 2. Szabó (Vasas), 3. Vass (BVSC). 68 kg: 1. Tabacki (Jugoszlávia), 2. Torna (Szondi SE), 3. Katz (FTC). 74 kg: 1. Hor­váth (BVSC), 2. Torna (Vasas), 3. Idei (FTC). 82 kg: 1. Hegedűs (Vasas). 2. Ko­vács (Szondi), 3. Molnár (Spartacus). 90 kg: 1. Pércsi (Honvéd), 2. Giczi (FTC). 3. Ma­jor (Spartacus). 100 kg: 1. Csatári (Hon­véd), 2. Nagy (Szondi), 3. Jerkovicz (Jugo­szlávia). Nehézsúly: 1. Szemerédi (Jugo­szlávia). 2. Argat (Ferencváros). Ma : Kupa nap A héten már teljes sebes­ségre kapcsolnak az 1970— 71. évi nemzetközi labdarú­gó kupa-küzdelmekben. Az UEFA, illetve az EVK bi­zottság megjelölt mai játék­napján csaknem valamennyi kupára nevezett csapat pá­lyára lép. Akadtak már összecsapá­sok tegnap is, de csak az EVK-ban. Négy találkozót rendeztek, közöttük a Fe­rencváros—Liverpool mér­kőzést. Összesítve kedden és szerdán. 64 kupamérkőzésre kerül sor. Pályára lépnek a küzdelmekre nevezett ma­gyar együttesek is. A Bajnokcsapatok Európa Kupájáért ma a Megyei úti stadionban az Újpesti Dó­zsa a Belgrádi Crvena Zvez- dát látja vendégül. A KEK-ben induló Buda­pesti Honvéd Skóciában mérkőzik, ahol az FC Aber­deen lesz az ellenfele. A ne- . gyedik magyar oiapat, a Pécs Romániában az Uni­versitatea Craiova elleni el­ső találkozón . jól szeretne rajtolni. Valamennyi magyar szem­pontból érdekes találkozót a rádió, illetőleg a televízió is közvetít. A petőfi. rádión 16 órakor kezdődik a Craiova —Pécs EVK. 18.55 órakor az Újpest Crvena Zvezda mér­kőzés közvetítése. A Kossuth adón 20.25 órai kezdettel számolnak be az Aberdeen—•’ Honvéd KEK mérkőzésről. A televízióban 17.55 órai kezdettel közvetítik az Új­pesti Dózsa BEK mérkőzé­sét. * A labdarúgó NB I eddigi egyetlen elmaradt mérkőzé­sét, az MTK—Salgótarján találkozót ma 15.30 órai kez­dettel Soós G. játékvezetése mellett rendezik meg a Hun­gária úti stadionban. * LIVERPOOL— FERENCVÁROS 1:0 (1:0) Oragan Dzsajics - közelről A mai futball-délutánon Európa-szerte megindulnak a BEK első fordulójának küzdelmei. A sorsolás sze­szélye folytán az O. Dózsa a kitűnő erőkből álló jugoszláv bajnok a Crvena Zvezda csapatat látja vendégül Bu­dapesten. Ez alkalomból bemutatjuk olvasóinknak a csapat egyik ..ászát” Drágán Dzsajicsot. • * Dzsajics. a jugoszláv baj­nok Crvena Zvezda klasz- szis képességű balszélsője és csapatkapitánya portréját már sokan megrajzolták. — Üj csillag tűnt fel a ju­goszláv labdarúgás egén! — írták róla. Ha megiramodik a balszélen, meg sem áll az ellenfél kapujáig, annak el- ’enére, hogy a védőjátékosok sokszor kíméletlenül „farag­ok". Dzsajics ma egyike a leg­jobban kereső jugoszláv já­tékosoknak, mégsem vakí­totta el soha a pénz csillogá­sa. Pedig Európa és Dél- Amerika vezető klubcsapa­tai csillagászati összegekért próbálták megszerezni. Dzsa­jics — aki 24 éves kora el­lenére— már mindent meg­kapott a futballtól, .amit egy ilyen fiatal játékos megkap­hatott. Hű maradt hazájá­hoz, klubjához és sorra uta­sította vissza a kecsegtető ajánlatokat. Dzsajicsról, a jugoszláv Talán sokakat érdekel: ho­gyan alakul a profiljátéko­sok szigorú keretei közé szo­rított Dzsajics napirendje? Délelőtt tízkor ébred. Reggelijét sógornője vagy az Uba-ban lakó, s őt gyakran meglátogató édesanyja, de at is előfordul, hogy azt ma­ga Dzsajics készíti el. Utána elhagyja a villát, s oda rend­szerint csak aludni tér visz- sza. Délután csak akkor la- lálható otthonában, ha ba­ráti társaságot vár. Kik tartoznak baráti kö­réhez? Elsősorban Nesitv es Kambah gyerekkori jó bará­tai és klubtársai, akikkel még Uba-ban együtt tanul­ták a futball művészetét. Dzsajicsnak van azonban számos jóbarátja a művész­világból is — köztük híres énekesek és színésznők. De villájának ajtaja mindig nyitva áll ismert focisták, sportolók és sport vezel ók plőtt is. Természetesen min­dig ő áll a társaság közép­pontjában. Mint jó házigaz­da. gondoskodik arról, hogy villájának vendégei jól érez­zék magukat. Drágán büsz­kélkedik a különféle tüzes italokkal feltöltött bárszek­rényével, s kínálja szorgal­masan vendégeit, míg ő azonban kizárólag gyümölcs­levet fogyaszt Ugyancsak nagyon büszke többezres hanglemez gyűjte­ményére, melyben — mint a SPORT—] iniHitmttMtitiimiiiHiiiHiimiitmiitiM« szurkolók kedvencéről nem egyszer az első oldalon írnak a lapok. Áradoznak játéká­ról, ugyanakkor — bár azok legtöbbször a fantázia szü­löttei — szenzációként tá­lalják az olvasók elé magán­életének intimebb részleteit is. Talán nem lesz érdektelen, ha belgrádi „Arena" című képes folyóirat nyomán mi is kissé, bepillantunk a nagy futball-sztár magánéletébe. Hogyan telnek pályán kívüli hétköznapjai? Kik tartoznak baráti köréhez? Dzsajics a bajnoki, nem­zetközi és válogatott mérkő­zések fáradalmait a crnago­rai tengerpart festői környe­zetében fekvő családi villá­jában piheni ki. A kétszin­tes villa földszintjét bátyja Dragoszláv családja, míg az emeleti részt teljes egészében Dzsajics lakja. A villa berendezése még a leg- kenvesebb igényeket is Kie­légíti. könnyűzene kedvelője — a világhírű külföldi és hazai táncdalénekesek felvételei is megtalálhatók Ha kedve ke­rekedik Dragannak, ő is rá­zendít egy-egv ismert dalra, de ezt inkább vendégei szó­rakoztatására teszi, semmint vetélytórsn kívánna lenni a nagy énekes sztároknak. A Dzsajics-villa minden­napos látogatója, szomszéd­ja Zlatko. aki egykor ma­ga te aktív játékos volt, s a piros-fehéreknek ma is egyik leglelkesebb szurkolója. Zlat-. ko mindig magával hozza kisfiát is, aki bámulatos ügyességgel utánozza Drá­gán színész barátait. Női vendégek is gyakorta megfordulnak a Dzsajics- villában. Lokica Stevanovuy, az egykori hires balett-tán­cosnő az egyik leggyakoribb látogatója Dragannak. — Valahányszor összekü­lönbözik udvarlójával, eljön hozzám, hogy jól kipanasz- kodja magát. De valahogy Volán—Díjbeszedők 3:2 A röplabda NB I női má­sodik csoportjában a Volán lányok a vártnál nehezeb­ben szerezték meg a két pontot. A tartalékosán fel­álló fehérvári együttes el­len a budapestiek végig jól játszottak. és majdnem meglepetést is okoztak. A döntő játszmában kereke­dett csak felül a közlekedé- s>i együttes. A csapatból Tú­ri és Mike játékát dicsér­hetjük. A további mérkő­zések során a Nyíregyháza 3:1-re győzte le a Kapos­vári Vasast. A Szegedi Spar­tacus a TFSE-t, a Miskolc az Almásfüzitőt egyaránt 3:1 arányban verte. Nők, II. csoport 9. Nyír. Spart. 16 13 3 42:25 29 10. Szegedi Sp. 15 12 3 40:15 21 11. Almásfüzitő 16 11 5 35:20 2? 12. Szív. Volán 15 9 6 35:25 24 13. Kap. V. Izzó 15 6 9 22:33 21 14. MVSC 15 5 10 28:33 2« 15. Díjbeszedők 15 3 12 22:42 18 16. TFSE 15 2 13 11:42 17 Drágán Dzsajics sorstársak is vagyunk — mondja Dzsajics — hisz az utóbbi időben nekem sincs különösebb szerencsém a szerelemben. Jegyes-jelöltek is szép­számmal akadnak: Neda Ar- neritv és Jelena Petrovity, akik nrvndketten barátnők és a belgrádi Nemzeti Szín­ház fiatal balett-táncosnői. De akadnak nekik vetélv- társnőik is: Duda, Mira és Gaga, a három csinos kis­lány is rendszeresen.és egy- időben, váratlanul toppan 'le a Dzsajics-villába. bensőjük­ben nem titko t szándékkal: szeretnék elnyerni Drágán szívét..'. Három csodálato­san szép kislány, mindhár­man a legjobb barátnők, vea télvtársak, de azért egymás­ra sohasem féltékenyek ... Dzsajics erről így véleke­dik: — őszintén szólva még nem is gondoltam komolyan a házasságra, hiszen még csak 24 éves vagyok. Igaz, hogy barátaim már régen megházasodtak. Vajon miért kell nekem az ő nyomdoka­ikon haladnom? Ha barátai elmennek, gyakran keresi fel kedvenc tartózkodási helyét, a Teré­zián lévő „Dusanov-grand” éttermet. Itt találja meg töb- bi barátait, ismerőseit és szurkolóit. Gyakran látogatja meg Uba-ban lakó szüleit és ugyancsak ott élő Milovna Djority-t, kereszt komáját is, akivel véget nem érő sakk- és römicsatákat vív­nak. Ha végleg egyedül marad villájában és minden el­csendesedik körülötte, — bár ez elég ritkán fordul elő — akkor a könyveket, bújja. — Szeretek olvasni —; mondja. Minden napilapot megveszek, de ne higyj^k, ho'gy csak a sportrovatot ol­vasom. A tudomány is na­gyon le tud kötni. Nem sze­retném. ha valaha is úgy vélekednének rólam, hogy: Dzsajics kitűnő labdarúgó volt és ... Hobbyja? Leginkább fény-- képezni szeretett, de a vil­lájába betört tolvajok két fényképezőgépét is ellopták és ez , elvette kedvét hobby- jától. Szívesen rendezget! múzeumnak is beillő vit­rinjeiben lévő emléktárgya­it, érméket, serlegeket, zász­lókat, emblémákat, megany- nvi nagy futball-csapata maradandó emlékeit. íme így zajlik a jugo-' szláv Drágán Dzsajics. a vi­lág egyik legjobb és legdrá­gább szélsőjátékosának „re­mete — élete” ... S. I, iz első győzelem az EB-n A Hollandiában folyó női kosárlabda Euró- pa-bajnoksagon a magyar csapat, eddig négv mérkőzést vívott. A rotterdami csoportban először Hollandiától, majd Lengyelországtól — jelentős arányú vezetés után — két pont­tal kikaotak. A Szovjetunió együttesétől 93:31 arányú súlyos vereseget szenvedtek. Az előbbi két mérkőzésen Hegedüsné. a Videoton játékosa 16. illetve 17 pontot dobva a csapat legjobbjának bizonyult. Az EB negyedik fordulójában válogatottunk Olaszország ellen megszerezte első győzelmét. (75:44) A magyar csapat legjobb dobói: He­gedüsné (26), Czirákiné (24), Horváth (12), és Tarjányi (9). NB III KÖZÉP CSOPORT 1. m. kér. TTVE 5 4 1 — 15- 4 9 2. Vasas Láng 5 4 1 — ló- S 9 3. Kiskőrös ' 5 3 2 — 11- 3 8 4. Ganz-Villany 5 3 118-47 5. MAVAUT V. 5 2 2 1 6- 2 6 6. Dunaújv. Ep. 5 2 1 2 8- 6 5 7. Elektromos 5 2 1 2 8- 8 5 M. Kábel 5 13 16-65 9. MOM 5 1 2 2 9- 7 4 10. Ercsi 5 1 2 2 8-U 4 11. Bp. Vegyim. 5 2 — 3 7-14 4 Soroksár 3 1 2 2 5-12 4 13. Kecském. TE 5 113 9-12 3 14. Soltvadkert 5 — 3 2 3- 8 3 15. MAFC 5—23 4-10 2 16. D.-újv. Papír 5 — 2 3 5-12 2 Eredmények: MOM — Soltvadkert 1:1, Soroksár — Elektromos 2:0, Kiskőrös — HL kerület 1:1, Láng Gépgyár — MAFC 4:0, Kábel — Vegyiművek 1:2, Ganz Villány — MA VAUT Volán 1:0. ÉSZAKNYUGATI CSOPORT 1. Győrszentiván 5 4 1 — 10- 2 9 2. KGMÉP 5 3 118-47 3. Győri Elektr. 5 3 1 1 10- 7 7 4. Komáromi OL 5 3 119-77 5. M. Hubertus 5 3 — 2 11- 6 6 6. Siófok 5 3 — 2 11- 7 6 7. Bábolna 5 2 2 1 7- 5 6 a. MOTIM TE 5212 6- 55 Soproni VSE 5 2 1 2 7- 6 5 10. Pápai Vasas 5 2 1 2 3- 4 5 11. Fertőszentmi.kl. 5 2 1 2 5- 7 5 12. Fertőd 5 2 — 3 6-10 4 13. Rákóczi SE 5 1—44-82 14. Nyergesújfálu 5 1—4 8-14 2 P.-vám-Mór 5 1—4 4-10 2 Ifi. Ikarus A- R. 5— 2 3 6-13 2- Eredmények: Győrszentiván — Bábolna 1:0, Fertőszentmiklós — Mosonmagyaróvár 2:1, Komárom — Äopror. 2:2, Győri Elektrcános — Pápa; V. 1:0, M. Hubertu» -- Fér­ted 2:6. KOMSí> — Rákóczi SE 2:6 A leeuwardeni csoportban a Bulgária—Ju­goszlávia találkozó a bolgárok 94:87 arányú győzelmét hozta. A mérkőzés a 2x20 perces játék végén 81:81-re állt, a jugoszlávok a hosszabbításban vesztettek. A magyar válogatott utolsó csoportmérkő­zését Franciaország ellen vívja. * Itthon megkezdődött a küzdelem a férfi NB II-ben. Az őszi rajt keretében az Építők Bu­dapesten a Szentkirályi utcai tornacsarnok­ban a Csepel Autó vendégei voltak. A kék­fehér fiúk 16 pontos győzelmet aratva nehéz- mérkőzésen jutottak túl

Next

/
Thumbnails
Contents