Fejér Megyei Hírlap, 1970. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

Szerda, 1970. szeptember 16, HÍRLAP A SZIM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖSZÖRÜCÉPGYÁRA FELVESZ: ESZTERGÁLYOS, MARÓS, LAKATOS, ÖNTŐ SZAKMUNKÁSOKAT, VIZSGÁZOTT FŰTÖKET, BW típusú gőzkazánunk kezeléséhez állandó munkára férfiakat és nőket betanított, illetve segédmunkás munkakörbe, valamint MŰSZAKI RAJZOLÓKAT és gépipari technikumot végzett SZERKESZTŐKÉT, gyakorlott GYORS-GÉPIRÓKÁT. Jelentkezés: SZIM SZÉKESFEHÉRVÁRI KÖSZÖRÜGÉPGYÁR, SZÉKESFEHÉRVÁR, SZÁRAZRÉT. Telefon: 29—12/148. MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS. Megközelíthető: 9-es, 11-es és 19-es autóbuszjáratok­kal. 172 605. A SARKERESZTURI „ELÖR E” MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZÖVETKEZET Székesfehérvár Piac téri GYÜMÖLCS-ZÖLDSÉG ELÁRUSÍTÓJÁBAN /■ Mohai Agnes ásványvíz A „FÉMMUNKÁS” VÁLLALAT SZÉKESFEHÉRVÁRI GYÁRA felvételre keres azonnali belépéssel MŰSZAKI RAJZOLÓKAT, LAKATOSOKAT, FÉMCSISZOLÓKAT, FÉRFI BETANÍTOTT ÉS SEGÉDMUNKÁSOKAT, TAKARÍTÓNŐKET, továbbá állandó jelleggel fiatalkorú fiúkat és lányokat 6 órás munkakörbe. Jelentkezni: „fémmunkás” Vállalat Székesfehérvári Gyára. Székesfehérvár, Seregélyesi u. ,184/7. Telefon: 28—96/18. Megközelíthető: 10-es és 14-es autóbuszjáratokkal. 3259. (.MŰÉ**) A Fejér-Veszprém meigyei M fi H VÁLLALAT FELVESZ: két fő gépkocsivezetőt tehergépkocsira, székesfehérvári telephelyre. Fizetés: megegyezés saeciwt. 172 Állást keres? Itt talál! VIDEOTON RÁDIÓ és TELEVÍZIÓGYÁR FELVÉTELT HIRDET: ÁCS és FŰTÉSSZERELŐK részére, valamint GÉPKOCSIVEZETŐK részére belső szállításhoz. Jelentkezni lehet: a VIDEOTON Munkaerő-gazdálkodási Osztályán, Székesfehérvár, Serényi út. 172 599. AZ IKARUS KAROSSZÉRIA- ÉS JÁRMŰGYÁR SZÉKESFEHÉRVÁRI GYÁRA AZONNALI BELÉPÉSRE FELVESZ: lakatos, Imk-lakatos, karosszéria-lakatos, bádogos, motorszerelő, szerelő, esztergályos, hegesztő, festő szakmunkásokat, vizsgázott vízlágyítókat, segédelektrikusokat, gépipari technikumot végzett fiúkat és lányokat, 1 fő építészmérnököt, villás targonca-vezetőt, va­lamint férfi és női betanított munkásokat, segédmunkásokat és fiatalkorúakat 6 órás munkakörbe. Jelentkezni lehet.: a Gyár Munkaerő­gazdálkodásán, Székesfehérvár, Sóstó-Repülőtér. Megközelíthető: a vasútállomásról a 26-os autóbusszal, a Piac térről a 7-es autóbusszal. Vidéki munkavállalók részére pedig munkás járatok állnak rendelkezésre. 172 428. x Állami gazdaság Szabad- battyán Ikijött telepre mező­gazdasági gépszerelőt keres azonnali belépésre. Jelentkez­ni lehet lenti rímen. 34:1». x Azonnali belépéssel felve­szünk: nyugdíjas éjjeliőröket és szerelők mellé segédmun­kásokat. Jelentkezés: Székes­fehérvár. Gázgyár, Gáz u. 2. „VOLT, NINCS, DE LESZ” A FEHÉR ARANY KOMBINÁT összes termeiben ÁLLANDÓAN KAPHATÓ. 3445. halálozás Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy felejthetetlen jó feleségem, édesanyánk, testvé­rünk. anyósunk, nagyanyánk és rokonunk, kovács jAnosne szül. Kőszegi Anna í. hó 12-ér., életének 68. évé­ben váratlanul elhunyt. Teme­tése f. hó 17-én. csütörtökön du. háromnegyed 4 órakor lesz a Sóstói temetőben. A gyászoló család l^jkas: Nagybányai út 33. sz. 3454 HALÁLOZÁS Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy felejthetetlen jó édesapánk. nagyapánk, apó­som, testvérünk és rokonunk. SARAI JÓZSEF vizvezetékszerelő f. hó 13-án. életének 68. évé­ben, hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 18-án pénteken du. háromnegyed 4 órakor lesz a Csutora temető­ben. A gyászoló esalád Lakás: Színház u. l/a. sz. 3453 — Azonnali belépéssel fel­veszünk 1 fő gyors- és gépírok Jelen ike/aii lehel Gázgyár, munkaügyi osztály, Székesfe­hérvár, Gáz u. 'l. 3423. — A Csepeli Fémmű (síi- és Klek íród agy ár Mór, felvételre keres azonnali belépésre férfi és nói betanított és segédmun­kásokat. Jelentkezés móri gyárrészleg munkaügyi csoport — „Jaki József" Útépítési Technikum Székesfehérvár. József ti. 59. Két takarítónőt »teres. _______________172 05ti — llíVlapkiilegelésre éjszakai munkára 4 órás elfoglaltság­gal munkaerőket felveszünk. 1-es Postahivatal Székesfehér vár. — Bejáró TAKARÍTÓ­NŐT felveszünk. Zalka M. U. 8. I. em, 5. 17‘>683 \ VOLKSWAGEN ^Ki­p'*. 29 000.— Ft-ért eladó. Szfvár, Balatoni út 7. ITT. em. 1. 19 óra után. _ _______________345! x CY-qs FIAT oo-as in ooo km-rel eladó. Szf­vár. Lövölde u. 3. Laky. _______________3370 x Jó állapotban levő Üzembiztos SKODA OC- TAVIA SUPER sürgősen eladó. Dr. Berki. Enying. Délután 2—5-ig. Telefon: huszonnyolc:. _______3448 x TRABANT 601-es 50 000 km-rel eladó. Ajánlatokat: ..Gépkocsi” jeligébe a kiadóba ké­re m._______________3447 x S 100-as SKODA utalvány, 1971. első ne­gyedévi. átadó. Ajánla­tokat: ..SKODA” jeligé­re a kiadóba kérem. ____________ 3446 — WARTBURG DE LUXE. Cl, megkímélt állapotban eladó. Szfvár. Tomna M, v. ’7. — BAL/VIO.Sa/Aő.i­DIBAN 122 négyszögöl telek. viker.dházzal, közművesitve eladó. ..Parthoz közel” jeligé­re. a szfvári Hirdetőbe. 1726*3 — 200 négyszögöl TE­UER eladó. Agárd. Al­kotmány u. 13- 172678 — WARTBURG DE LUX 312. eladó. Megte­kinthető: mindennap délután 5-től. Szfvár. I Úttörő, u. 10/a. Lőrincze. I 172615 I X 5ö0-as TRABANT COMBI eladó. Szfvár Sár u. 24. ____________8HH — 500-as TRABANT, szinkronos, eladó. Szf­vár, Erkel u. 2. A Iház. ITT, em. 1. 172566 — Balator.zamárdi- felsőn. vízparti. 100 négyszögöl beépítheio TELEK eladó. Érdeklőd­ni: Szfvár, Széchenyi u. 15. Udvar, közép. 3. 1726*0 — Nagyméretű CSA­LÁDI HÁZ, beköltözhe­tően eladó. Szfvár. Mó­ricz Zs. u. 47. 172088 — Családi HÁZ. eladó. Szfvár. Dévai u. 6. Ma­roshegy. érdeklődni: 3 órától. 172085 — 300 négyszögöl SZŐ­LŐ eladó. Szfvár. öreg­hegyen. Vágújhelyi u. 30. szám. 172084 — Olaj u. 71. sz. alatt 192 négyszögöl beépít­hető TF.LF.K eladó. Ér­deklődni: Szfvár, Kés­márki U. 8/b. 172679 — BMW SZEMÉLY­GÉPKOCSI jó állapot­ban. 14 000-ért eladó. Szfvár. József A. u. 33/a, fdsz. 1. 172674 — KOMBIN ALTSZ.EK- RÉNY eladó. Szfvár, Lenin u. 63. ül. em. il. 17267«- Kisgyermek GON­DOZÁSÁT lakásomon vállalom. Szivar, Mancz J. u. 34. 1*92667 — Töhötöm u. 6. sz. alatti HÁZHELY. HM négyszögöl. építési anyaggal, és Agáidon 38 négyszögöl NY arai.ö- TEÍ.EK eladó. Érdek­lődni: Szfvár. Nemes Györgyivé u. 32. 17 órá­tól. ______________1721*81 — 2 db új ..Boglárka” FŐT EI. 140U.— Ft-ért el­adó. Szfvár, Mártírok útja 40. 172087 Ki:KAMIÉ 2 székkel, príma fehér, Super Ká­lói* kályha, óbarok ru­hásszekrény, s p or t k o ca i, gáz t ű ah el y. r i»h á «szek­rény. világos rézágy, sodrom.yal eladó. Szf­vár. Velinsz.ky L. u. 10. _________________I7>64fe — Alig használt Oi.A.l­kAiyha eladó. Sz ívűi*. Zsolt U. 62. 172068 — 20—25 négyzetméter PARKETTÁT vennék. Szfvár, Móri u. 14. 3437 x Szept. 5-én ELVE­SZETT Szfvár. Engels utca körül egy női drapu KÖTÖTT KÁBÁT, ele­jén csipke kötéssel. Ké­rem a becsületes megu»- 1 á lót, hogy ;j u la 1 o m ellenében adja le Szf­vár, Budai Nagy Antal u. 2/a címre. .,:439 X SZÍNES NAGY ÁR­JEGYZÉKÜNK uj ki­adása megjelent. Kéré­sére díjmentesen meg­küldjük! Rózsák, hat­száz fajta újdonság. Ezüstfenyők, virághagy- j mák. díszcserjék. Szálli- I tas postán. Szálkái Ker- I teszet. Budapest, Nep- ■ köztársaság u. 8. 3208 x Sajót nevelésű BA­ROMFI, kilónként 21.— Ft-ért eladó. Szfvár. Fürst Sándor 62. 3442 x BONTÁSBÓL eredő gerendák, .szalufák, és hulladék tűzifa eladók. Érdeklődni: Szfvár. Rá­kóczi u. 8. 3435 x NE várja meg a rossz időt, most javít­tassa meg rossz fa redő­nyéi! Szfvár. Mikszáth Kálmán ut 2!. ______>14 4 m — ÓLAIK AI .VII A ri­adó. Szfvár. Móricz Zs. u. 24. Délután fél 3-tól. ________________ 172001 — Használt VARRÓ­GÉP, i-égi típusú kony­habútor, fa függöny la r- tók, kis kalórkályha el­adó. Szfvár, Palotai út W. ___________________1 7 26". i — Folyó hó 12-éri egy Pobeda karóra (Kistele­ki u.-tól Zsolt u.-ig) EL­VESZETT. Kérem a be­csületes megtalálót. Szf­vár. Kisteleki u. 1U7. sz. alá szíveskedjen átadni. 172673 Értesítem a la­kosságot, hogy villany- szerelő iparengedélyt váltottam. Vállalok: mindennemű villanysze­relési munkát, vidékre is. Pupler István vil­lanyszerelő mester. Szf­fortos. központifű téses LAKÁSOMAT kertes hazra. vagy házrészre cserélnem. Szfvár. Hor- vat I. u. 19. fdsz. 6. 172*W 3443. — A Simon tornyai Bőrgyár felvételre keres 2 fő informá- «ióképes közgazdászt gazdál­kodási főosztályvezető, továb­bá máinviteli és pénzügyi fő- os/.tályvezeloi munkakör betöl­tésére. A pályázat benyújtásá­hoz legalább 5 évi ipari gya­korlat szükséges. Keresünk továbbá 1 fő építészmérnököt, vagy nagy kivitelezői gyakor­lattal rendelkező technikust. Jelentkezés írásban (önélet­rajzzal) a Simonlornyai Bőr­gyár Szeméivzeti Osztályán — A „Duna** Vas- Műszaki Kereskedelmi Vállalat azon­nali belépésre keres: számla- gépelöt és adminisztrátorokat. Jelentkezés a Vállalat Munka­ügyi Osztályán. Székesfehér­vár. Mártírok útja. 172 62t». — Fúiöhívatalsegédet felve­szünk. Székesfehérvári Zentai úti iskola. 172 665. — Felveszünk: 2 fő gyakor­lott hajóst uszálykormányos­nak és 4 fő matrózt a Balaton­ra. Jelentkezni: Balatoni Víz­ügyi Kirendeltség: Siófok, Somogyi út 6. _________173 526. x A Városi Tanács V. B. M íivelodésiigyi Osztálya érett­ségizőit nőket alkalmaz szer­ződéses munkaviszonyba ké­pesítésnél kuli óvónőként. Bé­rezés rendelet szerint. Az al­kalmazáshoz egészségügyi könyv szükséges. Jelentkezés a Városi Tanács V. B. Műve­lődésügyi Osztályán Székesfe- I bérvár. Szabadság tér 6: II. em. fit,.). 3459. köszönetnyilvánítás Ezúton1 mondunk köszönetét mindazon rokonnak, jó barát­nak. munkatársnak, ismerős­nek. akik drága jó férjem, édesapánk, apósom, nagyapám. TARÓDI JÓZSEF temetésén részt vettek, sinara koszorút. virágot helyeztek, jóleső részvétük nyilvánításá­val nagy fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló csalad TANCDAL-COCTÉLUNKRA várjuk. Fellépnek: JUVENTUS-EGYÜTTES, " KOÓS JÁNOS, AMBRUS KYRI, MIKES ÉVA, STEFAN ILDIKÓ. MAGAY KLEMENTINA, ' PAYER ANDRÁS, KARDA BEÁTA, SZUHAY BALÁZS, KELETI LÁSZLÓ, KELETI PÁL. BAKACSI BÉLA. 172 670.- 7 A Sárrétvidéke ÄFfiSZ SARSZENTMIHÁLY AZONNALI MEGVÉTELRE KERES 2 vagy 3 AJTÓS ELEKTROMOS cukrAszkemenoét 172 «5« TEKINTSE MEG őszi cipőválasztékunkat! Lányka pántos lakk félcipő 31—38 méret 122,--------186.— Ft-ig Fiú fekete félcipő 35—38 méret 122.— Ft Gyermek csau félcipő 23—39 méret 62,50 — 81,50 Ft-íg Gyermek fehér szára« varrott talpú 19—30 méret 57.50 — 86.50 F't-tg Férfi félcipő pórótalppal 216.--------251.— Ft-lg Férfi velour félcipő 200,-------- 205._ Ft-ig Női miilakk cipő Lie,— Ft-ig Várjuk megtisztelő latogatasat! CIPOBOLT /ill il ií Székesfehérvár, <IB\RC!KK/ Liszt Ferenc u. 1. 3463.

Next

/
Thumbnails
Contents