Felső Magyar-Országi Minerva 4. (Kassa, 1828)

1. Negyed

I и ,sö (;.v<;yi шАжш -ri^irr ЖЖ'ЖЖЖ , Í'X. KI R. 3IAí;TA Ilii- ILO'VAS IVRHJA 1)ЛЛ ív KATIK к Д Я, 1Д, 11.14 MARIA TIKKSIA HAJH- KijA DJlí.M К К I К I S / I Г S Л I ГI,/I, S/А IT, I Г IT BOD OI,OX J4S- ЛНЛ1.1 - \V НМ I О V 1 И I. X KASSÁIK)/ KÓ/IIj , lt()rt F.S F.LKSF.TT Л" X. ЛЧА Cili AM I M KIS ÜTKO Z ET BEN IfííHjJLÍiT ,1Г LIIT S () Á^ iÍlEI EX Elv XIA 111X1; S //I A Веем Komoft.s/.ö Intézetből

Next

/
Thumbnails
Contents