Figyelő 2. (1877)

TARTALOM. Lap Hazai irodalmunk classikai elemei, Váry Gellert.......................................... i Czvittinger Dávid, ifi. Szinnyei József............................................................17 A magyar nyelv ügye az 18 2 2 - k i országgyűlésen, Guzmics Izidor naplójá­ból, Vaszary Kolon ..............................................................................23 D öbrentei Gábor levelezése Kozma Gergelyével, Kozma Ferenc .... 33 Zács Klára eg}- olasz krónikástól, Rényi Rezső..........................................43 Kazinczy Ferenc levelei Cserei Farkashoz, Horváth Döme . . 47, 146, 229 A magyar népköltészet Dél-Magyarországon, Hantz Gyula........................57 Néme t szemle: Klein Gy. L., Simrock Károly, Dr. Heinrich Gusztáv . . 6'3 Irodalomtörténeti repertórium, id. Szinnyei József . 78, 1 27, 238, 319, 390 Uj népköltési gyűjtemény..........................................................................................80 A legrégibb történeti ének kora, Békesi-Concilia Emil..............................81 A classikai irány s V rág Benedek, Schlojarik Károly..............................98 Cz vittinger követői, ifj. Szinnyei József............................................................111 Ribinyi János, Vajdi Viktor...................................................................................122 Latin Íróinkról, Dr. Klekner Alajos, Vajda Viktor, Hőké Lajos . . . 129 Palatich Györgyről, Szilágyi István..................................................................134 Az európai irodalom 1876-ban............................................................137, 226 Toldy Ferenc könyvtára, Thallóczy Lajos......................................................142 Két költemény a XVII. századból, Thaly Kálmán ..............................152 Sz ékely népköltési közlemények, T. Nagy Imre...............................................124 Hogy született meg a „Peleskei Nótárius“................................................15g Köröspataki János nem ismeretlen költő...........................................................160 Csokonai síremléke s a debreceni tanár-kar, Szilágyi István . . . . 161 A magyar irodalomtörténet első rend«zeresitői, ifj. Szinnyei József . . j 172 Anvos Pál kiadatlan levelei, Weiszbarth Károly..........................................187 A két Kovács József, K. Hajdú Lajos, Hőke Lajos, Édes Albert, Abafi Lajos ig3 Tiszavidéki népmondák és babonák. Deák Elek..............................201, 3oo Egy parasztköltő, Márki Sándor...........................................................................211 A vidéki hírlapirodalom I. Szatmár, Dr Tomcsányi Imre........................2i5 Még egyszer Palatich Györgyről, Thaly Kálmán..........................................218 Eg y pár észrevétel, Szilády Áron..................................................................219

Next

/
Thumbnails
Contents