Figyelő 15. (1883)

TARTALOM. Lap Abafi hajon'. Magyar pasquillok...................................................38, 146, 229, 298 Bánóezi József: Kisfaludy Károly mint képíró 2o3 Csapiár Benedek: Irodalmunk száz év előtti küzdelmei .... $4, 123 — — Révai irányzata II. József korában ........................................209, 279 — — Az időszaki magyar irodalom zsengéi..............................................37b E rdélyi Károly: Berzsenyi és Malthisson...............................................................3o8 Ferenezi Zoltán: Báró Eötvös József .... .... 1, 81, 262, 3qi Gerecze Péter: Pálóczi Horváth Ádám .......................14, 115, 193, 266, 356 K ereszty István: Vajda Péter egy kiadatlan költeménye......................................... — — Vajda Péter ....................................................................161. 241, 356, 320 Komlóssy Arthur: Két elveszett munka...............................................................321 Oláh Béla : Baróti Szabó Dávid..........................................................................67, 92 Pintér Kálmán: B. Amadé László kiadatlan versei.............................3ii, 390 S zinnyei József: Irodalomtörténeti repertórium . . 78, 156, 236, 317, 3g8 Thaly Kálmán: Két vitéz kuruc poéta ..............................................................236 V ali Béla: Vas Gereben családi nevéről...............................................................237

Next

/
Thumbnails
Contents