Figyelő 26. (1889)

TARTALOM. Lap Abaß Lajos: Lugossy József levele Ipoly Arnoldhoz... ................-................. 74 — — Pajor István viszonya Szemere Miklóshoz és Madách Imréhez ... 351 Csapiár Benedek: Kiegészítő adatok Révai didaktikájához ... — ... 137 Cserép József: Zrínyiászunk Tasso és Vergil világításában ________ 241, 332 Dengi János: Fábián Gábor két levele ... ... ... ...... ..........- —: 234 E rdélyi Pál: Erdélyi János levelestárából ......... ... ... ------- 1, 128, 186­I llésy János: Adalék br. Orczy Lőrinc életéhez ... ... . ... ------------ — 318 — — Kovács József és Szemere Pál ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........... 379' J akab Ferenc: Garay János élete és költészete . ... ... ... ... ... — 321 Koltai Virgil: Kovács Pál kiadatlan versei ... ... . . ... -------------- — 372 K oncz József: Csáktornyái Mátyás és Marosvásárhelyi Gergely írók életraj­zaihoz... .......................................................................................... — --- --- 238 — — Gr. Teleki Sámuel levele Kovásznai Sándorhoz. ... . . ... ------ 316' Kubányi Béla: Virág Benedek halál-híréről ... . .. ... ... ... — ... 313 Mátray Ernő: Gróf Dessewffy Marcel ....... — -- — 7 Mitrovics Gyula (Ifj.): Tompa Mihály zsengéi ... ... . ... — ... 161 Paszlavszky Sándor: Kovács Pálnak egy öröméneke ... ... ... ... — —- — 56 — — Három zemplénvármegyei költőről (Szemere Miklós, Boruth Elemér, Darmay Vikor) ............................................................................ 81, 173, 258 P . E.: Kazinczy Gábor gondolataiból ... ____________________— — 232 S ennowitz Adolf: Laikus okoskodások a tudományos bibliographia terén._. 303 Szaák Luiza: Báró Jósika Miklós élete és munkái ... 64, 148, 218, 294, 359 Szabó József: Vörösmarty Mihály mint epikus . ... ... — — ... 15, 123 S zalay Gyula: Virág Benedek élete és művei... ... ... ... ... ... 30, 123, 209' Szinnyei József (Id.): Irodalomtörténeti repertórium... 78, 159, 240, 320, 388 Vachott Sándorné: Rajzok a múltból: XXVII. Sárosi Gyula elfogatása ... ____ ... ... ... ... ------- - 45 X XVIII. Borongós hetek ... ... _... ... ... ... ...............— - 51 XXIX . Vachott Sándor elfogatása ... ... ... ... — 102 XXX. Bajza József árnyéka ... ..... ... ------- 107 XXXI. Az újépületben ... ... ... — ... ... ... ... ... ... — — — — 103 XXXII. Viszontlátás....................... ... ................ .........................- — 203:

Next

/
Thumbnails
Contents